Author: Hanna Mamzer
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 60-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.03
PDF: em/9/em903.pdf

W tekście prezentuję taki sposób rozumowania, zgodnie z którym rozwój zdolności komunikacyjnych w zakresie komunikacji międzykulturowej jest złożonym procesem, który przynosi najlepsze efekty, jeśli jest motywowany wewnętrznie – indywidualnymi dążeniami podmiotu. Takie motywacje pomagają, a w zasadzie tylko one umożliwiają zrozumienie Innego, w oparciu o przekraczanie własnych granic poznawczych. Wrażliwość na różnice kulturowe, świadomość tego, jakie one są i jak można je wyznaczać, podnoszą poziom empatii. Wzmacnianie kompetencji kulturowych w zakresie komunikacji międzykulturowych sprzyja rozumieniu innych, osób reprezentujących najróżniej definiowane grupy i kategorie społeczne. Sprzyja to redukowaniu zjawiska „niewidzialnych grup” – takich, które są postrzegane jako niekomfortowy partner komunikacyjny, którego się unika.

Intercultural communication skills development as a basic requirement in the multicultural world

In my text I try to argue that intercultural communication development is a complex process, which results in best effects if it is based on deep personal motivations. Those motivations, if directed towards understanding others, help to overcome barriers and own limits of an acting subject. I argue that the awareness of cultural differences and knowledge of their various understandings increase empathy and intercultural sensitivity. Solid communication skills allow confrontations with persons representing many various social categories and social groups. Such communication skills help also to eliminate the negative phenomenon of “invisible gropus”: social partners who are pre-judged as difficult ones, therefore avoided in communication situations.

References:

 • Aronson, E., Wilson, T.D. and Akert R.M. 2010. Social psychology. Upper saddle river. New Jork: Prentice Hall.
 • Banaszak, G. and Kmita, J. 1994. Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Beaver, B.V. 1944. Canine behavior. Insights and answers. Philadelphia: Saun­ders Elsevier Inc.
 • Bennett, M.J. 1998. Basic concepts of intercultural communication. Boston: Intercultural Press.
 • Benedict, R. 2005. The chrysanthemum and the sword. New York: First Mari­ner Books.
 • Bolten, J. 2007. Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Festinger, L. 1957. A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford Uni­versity Press.
 • Duno-Gottberg, L. 2003. Solventando las diferencias: La ideología del mes­tizaje en Cuba. Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main: Vervuert.
 • Kohls, L.R. and Knight, J.M. 1994. Developing intercultural awareness. Bos­ton: Intercultural Press.
 • Gerrig, R.J. and Zimbardo, P.G. 2009. Psychology and life. Boston: Allyn & Bacon.
 • Gesteland, R. 2010. Cross-cultural business behavior: marketing, negotiating, sourcing and managing across cultures. Copenhagen: Copenhagen Busi­ness School Press.
 • Goffman, E. 1967. Interaction ritual – essays on face-to-face behavior. New York: Anchor Books.
 • Grosse, J. and Reker, J. 2010. Do not get me wrong. The global gestures guide. Verlag: Bierke Publishing.
 • Hall, E. 1976. Beyond the culture. New York: Anchor Books a Division of Random House Inc.
 • Hofstede, G. and Hofstede, J. 2010. Cultures and organizations. Software of the mind. Intercultural cooperation and its importance for survival. New York, London: McGrow-Hill Books.
 • Kymlicka, W. 1991. Liberalism, community and culture. Oxford: Clarendon Press.
 • Kymlicka, W. 1996. Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights. Oxford: Clarendon Press.
 • Miklosi, A. 2007. Dog behaviour, evolution and cognition. Oxford: Oxford University Press.
 • Rotter, J.B. 1990. Internal versus external control of reinforcement: a case history of a variable. American Psychologist. 45 (4), pp. 489–493.
 • Storti, C. 1994. Cross-cultural dialogues. Boston: Intercultural Press.
 • Taylor, Ch. 1991. Ethics of authenticity. Cambridge, Massachusttes and Lon­don: Harvard University Press.
 • Triandis, H.C., Vassiliou, V., Vassiliou, G., Tanaka, Y., and Shanmugam, A.V. 1972. The analysis of subjective culture. New York: Wiley.
 • Trompenaars, F. 2011. Riding the waves of culture: understanding diversity in global business. New York: McGraw-Hill.
 • geert-hofstede.com/national-culture.html (18.08.2018).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.