The attitude of pedagogy students to staying in their homeland and some selected aspects of their sense of life satisfaction in the Polish-Czech-Slovak perspective

Author: Anna Szafrańska
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9797-2591
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 67-78
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.04.04
PDF: em/19/em1904.pdf

The existing borders have very often lost their meaning and do not fulfil the functions assigned to them for many centuries. Today, especially in Europe, many borders are “dematerialized” and exist mostly in the memory and consciousness of people. Contemporary academic youth is in a special situation – they participate in the rapidly changing sociocultural world and, at the same time, experience some phenomena that have never been present on such a large scale. The reflection upon the young, learning generation of Czechs, Poles and Slovaks is associated with an attempt to find answers to many questions, among which those regarding plans for the future and the sense of life satisfaction seem to be of great significance. What I have recognized as important is finding out if the young plan their future during their studies and/or work abroad and how they assess their sense of life satisfaction, taking into account two aspects – their family life and financial situation.

REFERENCES:

 • Bauman, Z. 2000. I co z tego wynika. Warszawa: PIW.
 • Gajdzica (Szafrańska), A. and Kubiczek, B. 2012. Wspieranie nauczycieli w środowisku mniejszościowym – na przykładzie działalności Cen­trum Pedagogicznego dla Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. In: Lewowicki, T., Różańska, A. and Piechaczek-Ogierman, G. eds. Wielokulturowość i problemy edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 181–197.
 • Kochnowski, R. 2005. Geneza rozpadu Czechosłowacji. Studia Politicae Uni­versitatis Silesiensis. 1, pp. 154–174.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Schengen – informacje. https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/5087,Schengen-infor­macje.html (28.07.2022).
 • Mlynárik, J. 2003. História česko-slovenských vtahov. In: Vodička, K. ed. Dělení Československa. Deset let poté. Praha: Volvox Globator, pp. 11–30.
 • Ogrodzka-Mazur, E., Szafrańska, A., Malach, J. and Chmura, M. 2021. The cultural identity and education of university students in selected East-Cen­tral countries: a Polish-Czech comparative study. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage.
 • Parker, E. 2020. Migration Patterns in Eastern Europe and the World: A Grav­ity Approach. The South East European Journal of Economics and Busi­ness. 15 (1), pp. 66–79.
 • Strzelecki, P. and Pachocka, M. 2020. Procesy migracyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – transformacja od państw emigracji netto do imi­gracji netto. In: Godlewska-Majkowska, H., Wachowiak, P., Strojny, M. and Majewski, B. eds. Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020. Warsza­wa: Oficyna Wydawnicza SGH, pp. 254–289.
 • Szafrańska, A. 2022. Współpraca na pograniczu Pl-Cz – możliwości po­szukiwania wspólnych elementów dla edukacji regionalnej w (euro) regionach. In: Wałęga, A. and Cukras-Stelągowska, J. eds. Region jako współodpowiedzialność. Toruń: UMK (in print).
 • Woźniak, Z. 2009. Pokłosie okrągłego stołu. Przeszłość dla przyszłości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2, pp. 349–379.
 • Zelinsky, W. 1971. The Hypothesis of the Mobility Transition. Geographical Review. 61 (2), pp. 219–249.
 • Zenderowski, R. 2005. Przyczyny podziału Czecho-Słowacji (1992). Sprawy Międzynarodowe. 3, pp. 103–118.

Czechs migrations young adults Poles Slovaks university students life satisfaction

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart