Rada naukowa:

Skład rady naukowej dla czsopisma „Edukacja Międzykulturowa” na rok 2018.

 • Przewodniczący Rady Naukowej: prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki
 • prof. José L. da Costa (University of Alberta, Edmonton, Kanada)
 • prof. Ludmiła L. Choruża (Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraina)
 • prof. Sixto Cubo Delgado (Universidad de Extremadura, Hiszpania)
 • prof. Manuel Lucero Fustes (Universidad de Extremadura, Badajoz, Hiszpania)
 • prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)
 • prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. (Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Republika Słowacka)
 • prof. Piet Kommers (University of Twente, Holandia)
 • prof. dr. Hristo Kyuchukov (Freie Universität Berlin, Niemcy)
 • prof. Włodimir I. Ługowij (Національна академія педагогічних наук України, Ukraina)
 • prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. William New (Beloit College, WI, USA)
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet Śląski)
 • prof. zw. dr hab. Idzi Panic (Uniwersytet Śląski)
 • prof. Irina A. Pisarjenko (Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Rosja)
 • prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk (PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
 • doc. PaedDr. Jana Raclavská , Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě, Republika Czeska)
 • prof. zw. dr hab. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. prof. UwB Mirosław Sobecki (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Lech A. Suchomłynow (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraina)
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. prof. UMK Marta M. Urlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zespół redakcyjny:

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
 • Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta

Sekretarze:

 • dr hab. prof. UŚ Barbara Grabowska
 • dr hab. prof. UŚ Anna Szafrańska

Redaktorzy tematyczni:

 • prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur: pedagogika międzykulturowa, szkoły z polskim językiem nauczania w Europie i na świecie
 • prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta: pedagogika społeczna, teorie i modele badań międzykulturowych
 • dr hab. prof. UŚ Barbara Grabowska: pedagogika porównawcza, szkolnictwo mniejszościowe w Polsce i świecie
 • dr hab. prof. UŚ Anna Szafrańska: polityka oświatowa, praca nauczyciela w środowiskach zróżnicowanych kulturowo
 • dr hab. Aniela Różańska: kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych, edukacja religijna

Redaktorzy językowi:

 • dr Urszula Klajmon-Lech – język polski
 • mgr Agata Cienciała - język angielski

Redaktor statystyczni:

 • dr hab. prof. UP Adam Mikrut

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.