Author: Ewa Murawska
Institution: Pomerania Academy in Słupsk
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 13-30
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2017.01
PDF: iffe/10/iffe1001.pdf

Scientific interest in everyday life is mainly present in sociology but also in philosophy, psychology, pedagogy and increasingly also in pedeutology. In this paper, I relate to personal, everyday experiences of teachers exercising their role in the contemporary conditions of social and educational change. The paper features thought-provoking statements made by teachers on their own professional activity.

REFERENCES:

 • ADAMSKA -STAROŃ, , Piasecka, M, Łukasik, M.B. (2007), Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • BHASKA R, (2002), Reflection on meta-reality. Transcendence, emancipation and everyday life, Sage, New Delhi – Th ousand Oaks – London.
 • CZEREPANIAK-WALCZAK, (2010), Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne, [in:] Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, vol. 5, Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności,
 • Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (eds.), GWP, Gdańsk.
 • GIDDENS, (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, translated by S. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań.
 • MALINOWSKA , , Jabłońska, M. (2010), Myślenie o nauczycielu i jego edukacji. Z ekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli nauczycieli, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 • MURA WSKA , (2013), Nauczycielska (nie)codzienność. Mikrospojrzenie w makrosprawach [in:] I. Surina, E. Murawska, D. Apanel, G. Durka (eds.), Edukacja w obliczu przemian społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • MURA WSKA , (2014), Barwy nauczycielskiej codzienności, [in:] Codzienność szkoły. Nauczyciel, J.M. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański (eds.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • NOWAK-DZIEMIANOWICZ, (2012), Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • OLEJNICZAK, (2009), Nauczyciel wobec wyzwań kultury popularnej, [in:] Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania – koncepcje, E. Przygońska, I. Chmielewska, (eds.) Wydawnictwo WSH-E, Łódź.
 • RITZER, (2004), Klasyczna teoria socjologiczna, translated by: H. Jankowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • RUTKOWIAK, (2003), Święto i codzienność wobec idei społeczeństwa uczącego się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, special issue.
 • SCHÜTZ, (1984), Po toczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [in:] Kryzys i schizma, selection and introduction, E. Mokrzycki, vol 1, PIW, Warszawa.
 • SCHÜTZ, (2008), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, translated by: P.M. Senge, „Nomos”, Kraków.
 • TOMASZEWSKA , (2009), Nauczyciel na miarę XXI wieku, [in:] Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania – koncepcje, E. Przygońska, I. Chmielewska, (eds.) Wydawnictwo WSH-E, Łódź.
 • WEBER, (1985), “Obiektywność” poznania w naukach społecznych, [in:] Problemy socjologii wiedzy, A. Chmielecki, (ed.), translated by: A. Chmielecki, S. Czerniak, J. Niżnik, PWN, Warszawa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart