Author: Ewa Kobyłecka
Institution: University of Zielona Góra
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 47-58
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2017.03
PDF: iffe/10/iffe1003.pdf

Contemporary adolescents are tempted by effortless, consumerist lifestyles devoid of reflection. They display pretentious attitudes and exhibit problems with proper functioning within the society. Therefore, it is necessary to change educational processes at school in order to promote intensive emotional and spiritual development in pupils, so that young generations comprehensively develop to handle future problems, as well as to be able to construct their own knowledge about themselves and the outside world. Competent teachers can play certain roles in this process, introducing their pupils into the rich world of values.

REFERENCES:

 • ADAMIEC, (1992), Podmiotowość – formy i zmiany, in: Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia, Z. Ratajczak (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • ARONSON, (2000), Człowiek istota społeczna, translated by: J. Radzicki, PWN, Warszawa.
 • ARONSON E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, translated by: A. Bezwińska, „Zysk i S-ka”, Poznań.
 • BOKSZAŃSKI (2010), Podmiotowość a współczesna teoria socjologiczna, in: Duchowy wymiar istnienia, K. Obuchowski, M.K. Stasiak (eds.), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • DZWONKOWSKA , , Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008), Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • GARDNER, (2002), Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, translated by: A. Jankowski, „Media Rodzina”, Poznań.
 • GARDNER, , Kornhaber, M.L. Wake, W. K (2001), Inteligencja. Wielorakie perspektywy, translated by: M. Groborz, M. Śmieja, WSiP, Warszawa.
 • GOLEMAN, (1997), Inteligencja emocjonalna, translated by: A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań.
 • GOLEMAN, (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, translated by: A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań.
 • JACKOWSKA , (2010), Wymiar duchowości w strukturze zintegrowanej osobowości, in: K. Obuchowski, M.K. Stasiak, Duchowy wymiar istnienia, K. Obuchowski, M.K. Stasiak (eds.), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • JAN Paweł II (2008), Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, in: Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z Pielgrzymek – Europa. 1. Polska, Kraków.
 • JAN Paweł II (1988), Wiara i kultura, RW KUL, Rzym–Lublin.
 • KOBYŁECKA , (2014), Edukacja aksjologiczna w przestrzeni szkolnej codzienności, in: Codzienność szkoły. Uczeń, E. Bochno, I. Nowosad, M.J. Szymański (eds.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • KOBYŁECKA , (2009), Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • PSYCHOLOGIA emocji (2005), M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (eds.), translated by: M. Kacmajor, P. Kołyszko, GWP, Gdańsk.
 • ŁOSIAK, (2007), Psychologia emocji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • OATLEY, , Jenkins, J.M. (2003), Zrozumieć emocje, translated by: J. Radzicki, J. Suchecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PAWLIK, (2009), Lęk, wstyd wina. W stronę socjologii emocji, in: Emocje a kultura i życie społeczne, (eds.) P. Bindera, H. Palska, W. Pawlik, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • PEIRCE, (2001), Intuicja. Jak słuchać wskazówek wewnętrznego głosu, translated by: J. Listwan, Wydawnictwo MEDIUM, Konstancin-Jeziorna.
 • ROGERS, R. (2002), Sposób bycia, translated by: M. Karpiński, „Rebis”, Poznań.
 • SHAPIRO, E. (1997), Jak wychować dziecko o wysokim EQ, translated by: T. Geller, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • SILBERMAN, , Hansburg F. (2012), Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymać mądre relacje z innymi, translated by: D. Piotrowska, Studio EMKA , Warszawa.
 • WOJNAR, (2000), Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart