Author: Lidia Kataryńczuk-Mania
Institution: University of Zielona Góra
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 75-85
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2017.05
PDF: iffe/10/iffe1005.pdf

Music teachers are repeatedly confronted with new challenges. They are no longer educators closed in their classrooms, but animators of cultural activities for the local environment. Expansion of mass culture and the current collapse of the system of universal music education have instigated a reflection on the new role of the profession. The author scrutinises and characterises some selected models of working practices.

REFERENCES:

 • GORISZOWSKI, , KOWOLIK, P. (1994), Metodologiczno – metodyczne problemy wychowania muzycznego w zarysie, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce.
 • GRUSIEWICZ, (2006), Spotkajmy się w Internecie, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, no. 5.
 • KATARYŃCZUK-MANIA, (2009), Wychowawcze aspekty zajęć umuzykalniających w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • KATARYŃCZUK-MANIA, (2010), Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • KISIEL, (2003), Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, GWSP im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice.KOBYŁECKA , E., (ed.) (2007), O humanizacji pracy zawodowej nauczyciela, Wydawnictwo PTP Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • KOŁODZIEJSKI, (2011), Kompetencja autoewaluacyjna nauczyciela muzyki, [in:] Edukacja artystyczna jako twórcza: perspektywy – dylematy – inspiracje, M. Kołodziejski, M. Szymańska (eds.), Wydawnictwo PWSZ, Płock.
 • ŁAWROWSKA , (2003), Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 • ŁASZCZYK, (ed.) (1997), O pedagogice twórczości, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • NIZIURSKI, , Wychowanie muzyczne nad przepaścią?, [in:] Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności, (ed.) A. Białkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
 • NOWOSAD, (2001), Nauczyciel – wychowawca czasu polskich przełomów, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
 • PANASIUK, (2005), Multimedialne programy komputerowe w zapoznawaniu uczniów z literaturą muzyczną, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, no. 4
 • PRZEREMBSKA (ed.) (2002), Problemy współczesnej edukacji muzycznej, ZPM przy Katedrze Edukacji Artystycznej UŁ, Łódź.
 • PRZYCHODZIŃSKA -KACICZAK, (1987), Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność, WSiP, Warszawa.
 • ROGALSKI, (1992), Muzyka w pozaszkolnej edukacji estetycznej, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz.
 • SACHER, A. (1997), Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
 • SUŚWIŁŁO, (2000), Umiejętności komunikacyjne nauczyciela muzyki, [in:] Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, (ed.) L. Kataryńczuk-Mania, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • TANAŚ, (2004), Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość, [in:] Pedagogika@ środki informatyczne i media, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
 • TISCHNER, (1981), Etyka solidarności, “Znak”, Kraków.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart