Modern teachers’ responsibilities in the contemporary changing culture. The role of brand personalities in the development of personal identities in adolescents

Author: Agnieszka Sojka
Institution: Jagiellonian University in Cracow
Author: Anna Szarek
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 116-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2017.08
PDF: iffe/10/iffe1008.pdf

In the contemporary society, teachers are confronted with an exceptional challenge that is different from those of earlier generations. In education, the subject of brand personality is not yet a well-studied field. The authors would like to shed some light on the important phenomenon.

REFERENCES:

 • AAKER, L. (1997), Dimensions of Brand Personality, “Journal of Marketing Research”, 34.
 • CHERNATONY, de L. (2003), Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • CHLEWIŃSKI, (1987), Postawy a cechy osobowości, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • DOLIŃSKI, (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • EKEL, , Jaroszyński, J., Ostaszewska, J. (1965), Mały słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • FALKOWSKI, , Tyszka, T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • FISKE, (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław.
 • GRZEGORCZYK, (2005), Instrumenty kształtowania wizerunku marki, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa.
 • HALL, S., Lindzey, C. (2010), Teorie osobowości, PWN, Warszawa.
 • KA LL, (2004), Silna Marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • PATKOWSKI, (2010), Potencjał konkurencyjny marki, POLTEXT, Warszawa.
 • PLUMMER, J. (1984), How Personality makes a difference, “Journal of Advertising Research”.
 • MCCRA E, Costa, P.T. (2005), Osobowość dorosłego człowieka: perspektywa teorii pięcioczynnikowej, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • SIEK, (1986), Struktura osobowości, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.
 • SPERLING, P. (1995), Psychologia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • STRELAU, (2000), Osobowość jako zespół cech, [w:] Psychologia. Podręcznik Akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 • UPSCHAW, B. (1995), Building Brand Identity, John Wiley & Sons.

brand personality Education pupil-teacher relationship technological culture current generation

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart