The Cultural Comparative Study of the Roma Community and Bohemians. Prolegomena

Author: Justyna Matkowska
Institution: University of Wrocław
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 138-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.10
PDF: kie/118/kie11810.pdf

The submitted article is based on a fragment of a thesis entitled “The Image of the Roma and Artistic Bohemia in the Literature of the Young Poland”. The subject matter of the research is the description of two communities living in the period of the Young Poland: the Roma people, and Bohemians. The adopted research method embraces the range of broadly defined anthropological research, including analysis and interpretation of texts in a cultural context, and, above all, various aspects of life referring to Bohemians and the Roma community in Poland at the turn of the 19th and 20th centuries. The research objective of this article is to show the similarities and differences between Bohemians of the Young Poland and the Roma living in this period, concerning originality of their lifestyle, customs, outfit and other phenomena. The in-depth analysis of the life aspects of the Roma and Bohemians from the Young Poland has demonstrated the similarities and differences between the two groups. They both functioned as “others” who had no relationship with the society. They were accompanied by a sense of loneliness, outsiderness, consciousness of rejection, tragedy of their situation and a sense of incomprehension and injustice.

REFERENCES:

 • Bajda, J. (2003). Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Bańkowski, A. (Ed.). (2000). Etymologiczny słownik języka polskiego. Vol. 1. Warszawa: Wy- dawnictwo Naukowe PWN.
 • Berent, W. (1998). Próchno. Series I, No. 234. Wrocław: Biblioteka Narodowa.
 • Dynak, J. (1994). Przybyszewski: dzieje, legendy i autolegendy. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 • Ficowski, J. (2013). Cyganie na polskich drogach. Warszawa: Wydawnictwo Nisza.
 • Kisielewski, J.A. (1903). Karykatury: Komedia. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Kisielewski, J.A. (2002). W sieci. Kraków: Universitas.
 • Kolberg, O. (1882). Pokucie. Obraz etnograficzny. Vol. I, Kraków: Akademia Umiejętności.
 • Łoch, E. (Ed.). (1980). Jan August Kisielewski i problemy dramatu młodopolskiego. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
 • Mirga, A., & Mróz, L. (1994). Cyganie. Odmienność i nietolerancja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mróz, L. (1971). Cyganie. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Murger, H. (1948). Sceny z życia cyganerii. Transl. by T. Boy-Żeleński. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza.
 • Narbutt, T. (1830). Rys historyczny ludu cygańskiego. Wilno: A. Marcinowski. Okulicz-Kozaryn, R. (1995). Mała historia dandyzmu. Poznań: Obserwator.
 • Przesmycki, Z. (1977). Harmonie i dysonanse. In: M. Podraza-Kwiatkowska (Ed.), Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski (pp. 175–182). Wrocław–Kraków: Ossolineum.
 • Przybyszewski, S. (1977). Confiteor. In: M. Podraza-Kwiatkowska (Ed.), Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski (pp. 218–224). Wrocław–Kraków: Ossolineum.
 • Robert, P. (2016). Le Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert.
 • Sieradzka, A. (2003). Nie tylko peleryna. Moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Weiss, T. (1970). Cyganeria Młodej Polski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Zgółkowa, H. (Ed.). (1995). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Vol. 5. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 • Zgółkowa, H. (Ed.). (1996). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Vol. 7. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

the Young Poland Gypsies Romani people bohemia culture

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart