Social Media and Changes in the Language of Polish and Korean Youth

Author: Stanisław Juszczyk
Institution: University of Silesia in Katowice
Author: Yongdeog Kim
Institution: Hankuk University of Foreign Studies
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 50-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.04.03
PDF: kie/110/kie11003.pdf

Currently, quick and profound changes occur in the sphere of language. The reasons for this are frequent and longterm interactions of the contemporary teenagers with social media, such as: Facebook, My Space, Flickr, online computer games and virtual realities, such as Club Penguin, Second Life and the Sims; websites collecting videos and pictures, such as YouTube; blogs (e.g. blogger, microblogger, Twitter), as well as the use of mobile telephony and smartphones, namely mobile phones and pocket computers, including iPod touch – a multifunctional computer with access to the Internet or iPhone – being a combination of a mobile phone with an entertainment platform and online messenger, as well as email. The aforementioned media offer teenagers a place to meet and quickly communicate with each other, and this phenomenon is growing exponentially. Social media encourage to experiment with language in order for everyday language to better reflect reality. This results, to a great extent, in depletion of language of the youth, simplification and introduction of new codes. This article is an attempt to describe this “new” language of Polish and Korean youth, as well as answer the following questions: Do the analyzed changes threaten the Polish and Korean language identity and orthography? Have English phrases become a permanent code of communication between teenagers in the two countries?

REFERENCES:

 • Bednarek, E. (2012). Gdy język zanika. “Polityka. Niezbędnik Inteligenta. O języku w mowie i piśmie”, Wydanie specjalne.
 • Brosch, A. (2008). Textmessaging and its effect in youth’s relationships. “The New Educational Review”, 14(1).
 • Chacinski, B. (2007). Totalny słownik najmłodszej polszczyzny. Krakow: Wydawnictwo Znak.
 • Galas, B. (2004). Młodzież. In: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Vol. III. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
 • Grzenia, J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: PWN.
 • http://www.jezykojczysty.pl/program.html (access: 20.03.2015).
 • http://krzywisz.republika.pl/skroty.htm (access: 29.03.2015).
 • Huk, T. (2012). Opportunities and risks of the use of the mobile phone in the process of education. “The New Educational Review”, 30(4).
 • MüldnerNieckowski, P. (2007/2008). Czy język młodzieży jest poprawny? “Latarnia Morska”, 4(8)/1(9).
 • Izdebska, J. (1996). (ed.). Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok: Trans Humana.
 • Juszczyk, S. (2009). Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej. “Kwartalnik Pedagogiczny”, 4(214).
 • Juszczyk, S. (2011). Internet. Współczesne medium komunikacji społecznej. “Edukacja i Dialog”, 5 – 6.
 • Juszczyk, S. (2012). Internet i sieciowe gry komputerowe w semiotycznym wymiarze interakcji społecznych. In: Cyberprzestrzeń i edukacja. Siemieniecki, B. (ed.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kasperczak, M., Rzeszutek, M., Smól, J. & Zgółkowa, H. (2004). Nowy słownik gwary uczniowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Europa.
 • Manovich, L. (2006). Język nowych mediów. Warszawa: WAiP.
 • MüldnerNieckowski, P. (2007/2008). Czy język młodzieży jest poprawny? “Latarnia Morska”, 4(8)/1(9).
 • Ożóg, K. (2011). Polszczyzna przełomu XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Biblioteka FRAZY.
 • Patzlaff, R. (2008). Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. Kraków.
 • Styczek, I. (2006). Logopedia. Warszawa: WN PWN.
 • Simpson, B. (2004). Children and Television. LondonNew York: Continuum.
 • Szymczak, M. (1984). (ed.). Słownik języka polskiego. Warszawa.
 • Wasylewicz, M. (2013). Język dzieci i młodzieży w dobie nowych mediów – charakterystyka zjawiska. In: Problemy a výzvypre 21. Lukač, M. (ed.). Prešov: Starocie, Prešovskauniverzita v Prešove.

social media language of Polish and Korean youth virtual cultural institutions semantics and syntax of language of the youth

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart