Public Participation as an Element of Social Security

Author: Daniel Urbański
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 193-203
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.06.11
PDF: kie/106/kie10611.pdf

From the point of view of social policy, the need of security is considered as the indispensable part of functioning and development of every society. Citizens’ participation avers that the inhabitants will have the possibility of taking part in making decisions about their own surrounding, which results in development of the sense of security. The actions taken in the social space initiate the existence of the selfaware civil society. This article’s main aim is to discuss the possibilities of assuring the social security through civil commitment and their active participation in the public life. The formal instruments that occur in the system of Polish law (i.e. a participation in the open debate, a participation in the elections, a legislative initiative) have been analyzed. Those instruments enable to the residents the participation and codecision making and, what follows, they contribute towards forming broadly defined security.

REFERENCES:

 • Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa 2009.
 • Balcerowicz B. (elab.), Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
 • Bordie E., Cowlin E., Nissen N., Understanding participation: A literature review, London 2009. Reference. [online:] http://www.pathwaysthroughparticipation.org.uk/wpcontent/uploads/sites/3/2009/09/Pathwaysliteraturereviewfinalversion.pdf.
 • Chodubski A., Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie [in:] A. Chodubski, L. Kacprzak,K. Pająk (ed.), Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie, Piła 2009.
 • Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005.
 • Gerwin M., Odkrywanie demokracji [in:] P. Filar, P. Kubicki, Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Warszawa 2012.
 • Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.
 • Herbst J., Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 2005.
 • Iwińska K., Po co komu konsultacje społeczne? „Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje” 2012, No. 2(7).
 • Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 2010
 • Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M., Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2012.
 • Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M., Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa, Warszawa 2013.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 [in:] Dz. U. z 1997 Nr 78,poz. 483.
 • Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012.
 • Koziej S. (ed.), Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 • Krajewska A., Konsultacje społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego po nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [in:] G. Makowski, Sobiesiak (ed.), Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, Warszawa 2011.
 • Makowski G., Lokalna inicjatywa ludowa. Pomysł na aktywizację obywateli? [in:] G. Makowski, P. Sobiesiak (ed.), Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, Warszawa 2011.
 • Makowski G., Nowe ramy uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych [in:] G. Makowski, P. Sobiesiak (ed.), Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, Warszawa 2011.
 • Osmólska Z., Budżet partycypacyjny po polsku [in:] D. Plecka (ed.), Demokracja w Polsce po 2007 roku, Katowice 2014.
 • Pająk K., Wpływ samorządności terytorialnej na bezpieczeństwo lokalne [in:] A. Marcinkowski,D. Mierzejewski, K. Pająk, Europejskie, narodowe i regionalne aspekty bezpieczeństwa, Piła 2010.
 • Shah A., Participatory budgeting, Washington 2007.
 • Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 [in:] Dz.U. 2005 Nr 169, poz. 1414. Ustawa z 15 września 2000 roku o referendum lokalnym [in:] Dz.U. 2000 Nr 88, poz. 985.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli [in:] Dz.U. 1999 Nr 62, poz. 668.
 • Witkowska M., Wierzbicki A. (ed.), Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 2005.
 • Zamęcki Ł., Społeczne podstawy ładu politycznego, Warszawa 2011.
 • Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013.
 • Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2014.

social safety safety public participation civic society Third Sector social consultations participatory budgeting nongovernmental organization – NGO

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart