Trust in Modern Families Based on Own Research

Author: Mateusz Szast
Institution: Pedagogical University of Krakow
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5677-6471
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 62-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.04.04
PDF: kie/138/kie13804.pdf

This article focuses the reader’s attention on understanding trust as a research category in the context of the functioning of modern families. This issue is sufficiently represented in research work, especially overall trust as the context of the functioning of modern man in the interpersonal space. However, there is no reference to family ties and their strength, which are shaped by the trust. This article is the result of part of a large research project carried out in 2020 on Polish families. The questionnaire’s questions for the analysis concerned intimate issues such as betrayal or faithfulness. The respondents were also asked about other family members having access to their personal belongings, including mutual assistance or small loans. The article draws the reader’s attention to the issues of interpersonal relations and the importance of the family in the respondents’ minds. The research contains interesting information on the preferences of the research category in shaping family relationships, the strength of family ties and the social roles performed based on these. The data show a change in the functioning of the modern family, especially in the context of its functions and family members’ roles.

REFERENCES:

 • Boguszewski, R. (2021). Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań nr 22/201. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_022_19.PDF
 • Dore, R. (1993). Goodwill and the spirit of capitalism. British Journal of Sociology, 34, 459– 482.
 • Elkind, D. (1994). Ties That Stress: The New Family Imbalance. Harvard University Press.
 • Frankfort-Nachmias, Ch., & Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Fuan, L., & Betts, S. (2003). Trust: What It Is And What It Is Not. International Business & Economics Research Journal (IBER), 2(7), 67–75.
 • Gąsior, K., Cichosz, M., & Szast, M. (2022). Zaufanie czy nieufność w dobie pandemii? In B. Więckiewicz, & M. Szast, Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej (pp. 155–186). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
 • Górski, A. (2009). Public Trust in Science and Industry-Supported Research and Education: Benefits and Pitfalls. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 6(2), 109–111.
 • Harrison Mcknight, D., & Chervany, N.L. (1996). The Meanings of Trust. University of Minnesota MIS Research Center Working Paper series.
 • Inglehart, R. (1999). Trust, well-being and democracy. In M.E. Warren (Ed.), Democracy and trust. Cambridge University Press.
 • McKnight, D.H., & Chervany, N.L. (2000). What is Trust? A Conceptual Analysis and an Interdisciplinary Model. AMCIS 2000 Proceedings, paper 382.
 • Mider, D. (2013). Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych. Przegląd Socjologiczny, 62(1), 209–224.
 • Miłaszewicz, D. (2016). Zaufanie jako wartość społeczna. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, 259, 80–88.
 • Mularska-Kucharek, M. (2011). Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim. Studia Regionalne i Lokalne, 2(44), 76–99.
 • Mularska-Kucharek, M. (2012). Kapitał społeczny a podstawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Omyła-Rudzka, M. (2022). Zaufanie społeczne, Komunikat z badań 37/2022. Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Ring, P.S., & Van de Ven, A.H. (1994). Development process of cooperative interorganizational relationships. Academy of Management Review, 19, 90–118.
 • Rotter, J.B. (1967). A New Scale for the Measurement of Interpersonal trust. Journal of Personality, 35, 651.
 • Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak.
 • Wiśniewski, R. (1996). Ontologia zaufania w biznesie. In A. Węgrzecki, (Ed.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce (pp. 93–111). AE w Krakowie.

family trust modern family culture of trust trust in family ties in the modern family

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart