Media społecznościowe a edukacja medialna Nowe rynki pracy

Author: Bartosz Pietrzyk
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 28-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018103
PDF: kim/2018_1/kim2018104.pdf

Social media and media education. New job markets
Presenting the definition of media education with all its aspects seems to be a breakneck task. Media education is mostly analyzed in relation to a specific phenomenon or process. Digital media, in particular social media, become an important space for media education. Communication platforms of this type are constantly changing and improving. They create a new kind of instability of knowledge and skills. The aim of this work is to present the perspective of social media as new labor markets in the space of the digital information and skills economy.
The analysis in the theoretical layer was based on the work and perspective of Jan van Dijk – social aspects of new media. The secondary analysis of source data and the secondary analysis of in-depth interviews supplemented with author’s interviews were used in this work.

References:

 • Badaracco J., The knowledge Link. How firms copete through strategies in a changing world, Londyn 1991.
 • Bolińska M., Prymat obrazka, czyli rola mediów audiowizualnych w upowszechnianiu kultury, [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog?, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006.
 • Brass J., A social network perspective on human resources management, „Research in Personnel and Human Resources Management” 1995, nr 13.
 • Buckingham D., Is there a digital generation?, [w:] Digital generations. Children, young people and new media, red. D. Buckinghan, R. Willett, Nowy Jork 2006.
 • Gemius PBI, Wyniki badań Gemius/PBI za grudzień 2017, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-grudzien-2017.html [dostęp: 10.01.2018].
 • Krzeszewska A., Twórczość a rozwój świadomości człowieka, „Innowacje w Edukacji Akademickiej” 2002, nr 1.
 • McNeill J., McNeill W., Th e human Web. A Bird’e-eye view of world history, Nowy Jork 2003.
 • Nowymarketing.pl, Zawód: specjaliści od social media (kariera w marketingu) (cz. 2), https://nowymarketing.pl/a/8425,zawod-specjalisci-od-social-media--kariera-w-marketingu-cz-2 [dostęp: 15.01.2018].
 • Rayport J., Sviokla J., Exploiting the virtual value chain, [w:] Creating value in the network economy, red. Don Tapscott, Boston 1999.
 • Shapiro C., Varian R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Gliwice 2007.
 • Studia.net, Zawód: Specjalista ds. social media, http://www.studia.net/zawody/7458-specjalista-ds-social-media [dostęp: 15.01.2018].
 • Suess D., Media use and the relationships of children and teenagers with their peer groups, „European Journal of Communications” 1998, nr 4.
 • Tomaszewska H., Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Warszawa 2012.
 • Urry J., Global Complexity, Cambridge 2003.
 • Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.

network society social media manager social media economy

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart