User generated content jako przejaw kultury uczestnictwa w Polsce

Author: Rafał Cieniek
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 93-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018109
PDF: kim/2018_1/kim2018110.pdf

User generated content as a manifestation of participatory culture in Poland
The aim of the article is to explain the problem of content produced by Internet users (UGC) in the context of participatory culture theories. The author assumed that it is possible to identify and describe some new research areas connected with the behavior of Internet users, aft er analysing theories in the field of cultural studies and media research. The article describes development of UGC in the context of cultural and technological changes in Poland. Participatory culture theories shed a new light on evolution of the Internet and UGC. This evolution can be described as a proces of emerging and disappearing new types of content produced by users and then remixed by editors of websites.

REFERENCES:

Books:

 • Barber B., Strong Democracy: Participatory Politics for the New Age, Berkley 2003.
 • Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2008.
 • Benski T., Fisher E., Iternet and Emotions, Nowy Jork 2014.
 • Bruns A., Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage, Nowy Jork 2008.
 • Czarnocka M., Podmiot poznania a nauka, Toruń 2012.
 • DeFleur M., Everette D., Understanding Mass Communication. A Liberal Arts Perspective, Boston 1996.
 • Frankiewicz J., Krótka historia Internetu, Rzeszów 2011.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.
 • Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Ogburn W., Hipoteza opóźnienia kulturowego, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
 • Popek E., Understandig The World Of User Generated Content, Nowy Jork 2011.
 • Szpunar M., Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, [w:] Teorie komunikacji i mediów 2, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław 2010.
 • Szpunar M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2013.
 • Thornham H., Popple S., Content Cultures: Transformations of User Generated Content in Public Service Broadcasting, Londyn 2014.
 • Toffler A., Trzecia fala, tłum. E. Wojdyło, Warszawa 2001.
 • Wierzchoń M., Orzechowski J., Zastosowanie technik wpływu społecznego w reklamie społecznej, [w:] Granice i zastosowania reklamy społecznej, red. K. Keler, M. Nóżka, Kraków 2007.

Articles:

 • Bruns A., From Prosumer to Produser: Understanding User-Led Content Creation. In Transforming Audiences, Londyn 2009.
 • Cha M., Kwak H., Rodriguez P., Ahn Y., Moon S., I tube, you tube, everybody tubes: analyzing the world’s largest user generated content video system, [w:] Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement, Nowy Jork 2007.
 • Feki M.A., Kawsar F., Boussard M., Trappeniers L., The Internet of Things: The Next Technological Revolution, „Computer” 2013, nr 46/2.
 • Jenkins H., Puroshotma R., Clinton K., Weigel M., Robison A.J., Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, Chicago 2005.
 • Kaplan A.M, Haenline M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 2009.
 • Kreft J., Algorithm As Demiurge. A Fundamental Myth of New Media, [w:] Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence, red. R. Batko, A. Szopa, Hershey 2016.
 • Szpunar M., Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 4.
 • Sommer H., Wybrane komponenty kultury politycznej i ich wpływ na percepcję państwa, „Humanities and Social Sciences” 2015, nr XX, 22 (1).
 • Tarkowski A., Radosna rewolucja, wolna kultura, „Obieg” 2004, nr 2(70).
 • Willis P., Foot Soldiers of Modernity: The Dialectics of Cultural Consumption and the 21st-Century School, „Harvard Educational Review” 2003, nr 73(3).

Internet sources:

Documents:

 • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Participative web and user-created content: Web 2.0, wikis, and socialnetworking, Paryż 2007.
 • Regulamin usługi forum Onet.pl, https://wiadomosci.onet.pl/forum/forum-regulamin.html [dostęp: 23.10.2017].

participatory culture user generated content social media

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart