Media społecznościowe w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego Lublina

Author: Kinga Małgorzata Jarmołowicz
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 28-44
DOI Address: -
PDF: kim/2016_2/kim2016203.pdf

Social media in the process of building civil society in Lublin
Abstract: Implementation of the policy of participatory management of the city includes the active involvement of citizens in the processes of co-decision. The involvement of the residents in the policy of urban space development gains more and more recognition among the local authority regulating the rules of cooperation with the citizens in the local and national law. Implementation of new communication tools is a response to social needs, as results of social needs and made them used by the residents. Natural stage communication process has to incorporate social media into a dialogue with the residents.
Below I present an analysis of social media and the role they play a in the process of building civil society Lublin. In this article I will present the media used by the City of Lublin in communicating with residents, the role of social media in this process and the level of social involvement in the communication process with the use of Facebook.
Looking at the city as a place for the realisation of the residents’ needs, one cannot overlook the instruments for their implementation. Every city builds its own code of activity. The success of the residents in the realisation of their projects equals the success of the authorities in the implementation of the participatory city management policy.

REFERENCES:

Monographies:

 • Czuba K., Media i władza, Warszawa 1995, s. 10.
 • Hejwosz-Gromkowska, D. Młodzież, Facebook a problem partycypacji społecznej, 2015.
 • Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce, Poznań 2009, s. 79.
 • Nowak J., Aktywność obywateli online. Teoria i praktyka, Lublin 2011.
 • McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Warszawa 2004.
 • B. Ociepka, Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej, Wrocław 2003.

Journal articles:

 • Gryczka M. Rola Internetu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego MBA, CE 2/2012 Management and Business Administration. Central Europe 2/2012 (115): s. 107–10, ISSN 2084–3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Różycka M., Społeczeństwo obywatelskie a media, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013, nr 3 (7).

Collective publishing articles:

 • Baudrillard J., Procesja symulakrów, [w:] Postmodernizm – Antologia przekładów red. R. Nycz, Kraków 1997.
 • McLuhan M., Is It Natural that One Medium Should Appropriate, and Exploit Another?, [w:] All-at-onceness Hot and Col, New York, 1969, s. 160.
 • J. Lalewicz, Telewizja i kształt potocznego świata, [w:] Telewizja i społeczeństwo, red. M. Czerwiński, Wyd. Radia i Telewizji, Warszawa 1980.

Internet sources:

Internet sites:

participation participatory budgeting civil activity deliberation new media social media

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart