Media społecznościowe – nowa przestrzeń nauki

Author: Barbara Cyrek
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 45-56
DOI Address: -
PDF: kim/2016_2/kim2016204.pdf

Social Media – the new space of science
Abstract: Internet and modern technologies has introduced permanent changes in many areas of human life. The process of acquiring knowledge does not look today the same as it did few decades ago. The widely understood world of science also has undergone transformations. Virtualization of various aspects of scientific institutions activity, as well as partial migration of scientific researches to the Internet, forced scientists to adapt to the new tools – the new media. The article is an attempt to characterize the presence of science in social media. Social networks are both research field and tool. In this area operate both academic institutions and independent researchers, often young people not affiliated with any university. Social media are both a new tool for institutional communication and also the space of connective and collective work of Internet users, who, under the new social rhetoric of gratuitousness, selflessly promote learning.

REFERENCES:

 • Fabjaniak-Czerniak K., Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012.
 • Gajek K., Media społecznościowe jako ważny element komunikacji zewnętrznej organizacji sportowych, „Journal of Quality in Sport” 2016, nr 1.
 • Gregorczyk G., Konektywizm – model uczenia się w epoce cyfrowej, [w:] E-learning wyzwaniem dla bibliotek, Warszawa 2012.
 • https://www.facebook.com/groups/129644627151978/admins/ , [dostęp: 26.02.2017].
 • https://www.facebook.com/notes/wymiana-informacji-o-konferencjach/zasady-grupy-stan-na-26052013/389535741162864 , [dostęp: 26.02.2017].
 • Jemielniak D., Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154.
 • Jussila J., Kärkkäinen H., Aramo-Immonen H., Social media utilization in business-to-business relationships of technology industry firms, „Computers in Human Behavior” 2014, nr 30.
 • Kay R., Knaack L., Petrarca D., Exploring teachers perceptions of web – based learning tools, „Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects” 2009, No 5.
 • Kreft J., Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Kraków 2015.
 • Krok E., Media społecznościowe elementem systemu zarządzania wiedzą o firmie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia Informatica” 2011, nr 28.
 • Lévy P., Collective Inteligence:Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Cambridge 1997.
 • Małecki B., Małecka M., Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, Warszawa 2008.
 • Nielsen J., The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities, https://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/, [dostęp: 26.02.2017].
 • Paliszkiewicz J., Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, t. 2, Opole 2016.
 • Podraza U., Wykorzystanie własnych mediów do komunikowania w sytuacjach kryzysowych, [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, red. W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska, Kraków 2016.
 • Safko L., Brake D., The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for business success, New Jersey 2009.
 • Siemens G., Connectivism: A Learning Theory of the Digital Age, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm, [dostęp: 25.02.2017]. Szews P., Medialny fanpage – szanse i zagrożenia, „Media i społeczeństwo” 2015, nr 5.
 • Szews P., Serwisy społecznościowe jako źródło informacji dziennikarskiej – problemy i zagrożenia, „Kultura-Media-Teologia” 2014, nr 18.
 • Szpunar M., Konektywizm – (r)ewolucja kształcenia w nowoczesnym świecie, „Horyzonty Wychowania” 2015, nr 31.

Science social media

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart