• facebook

Współczesna propaganda rosyjska a wojna w Ukrainie

Author: Marta Labuda
Institution: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5327-9426
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 78-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20230104
PDF: ksm/37/ksm3704.pdf

Contemporary Russian propaganda and the war in Ukraine

The article is an attempt to analyze contemporary Russian propaganda through the prism of the war in Ukraine. The purpose of the research is to assess the effectiveness of contemporary Russian propaganda in this area. The research was based on a qualitative methodology with the use of a source analysis strategy. Research showed the contemporary Russian propaganda has a significant impact on the perception of the war in Ukraine among Russians – although its effectiveness is showing a decrease.

Artykuł jest próbą analizy współczesnej propagandy rosyjskiej poprzez pryzmat wojny w Ukrainie. Z kolei celem badań jest ocena efektywności współczesnej propagandy rosyjskiej w tym zakresie. Badania przeprowadzono w oparciu o metodologię jakościową z zastosowaniem strategii analizy źródeł. Badania wykazały, iż współczesna propaganda rosyjska wywiera znaczny wpływ na postrzeganie wojny w Ukrainie wśród Rosjan – choć jej efektywność wykazuje spadek.

REFERENCES:

propaganda Russia war Ukraine impact Rosja wojna Ukraina wpływ

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart