• facebook

Rosyjska „polityka historyczna” wobec Polski. Kwestia „Anty-Katynia”

Author: Lech Wyszczelski
Institution: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2063-4281
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 73-94
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20230304
PDF: ksm/39/ksm3904.pdf

Russian “historical policy” towards Poland. The “Anti-Katyń” issue

The Russian Federation ruled by Putin seeks to rebuild the superpower position of the USSR, formerly the Russian Empire. A certain difficulty for her is Poland’s attitude and its eastern policy. Hence the use of information warfare means to combat it, including a specific “historical policy” whose origins date back centuries. Due to the need to admit to committing the Katyn massacre, in order to weaken its meaning, the “Anti-Katyń” issue was promoted, based on the alleged genocide of Poles on Russian prisoners of war in 1919–1920. This is a propaganda invention not confirmed by historical facts.

Federacja Rosyjska rządzona przez Putina dąży do odbudowy mocarstwowej pozycji ZSRR, wcześniej Imperium Rosyjskiego. Pewnym utrudnieniem dla niej jest postawa Polski i jej polityka wschodnia. Stąd używanie w walce z nią środków mieszczących się w wojnie informacyjnej, także swoiście uprawianej „polityki historycznej”, której geneza sięga stuleci. Wobec konieczności przyznania się do popełnienia zbrodni katyńskiej dla osłabienie jej wymowy wylansowana została kwestia „Anty-Katynia” zasadzająca się na rzekomym ludobójstwie Polaków na jeńcach rosyjskich wojny 1919–1920 r. Jest to wymysł propagandowy nie mający potwierdzenia w faktach historycznych.

REFERENCES:

 • Achmatowicz A., Strzałków to nie Katyń, Tuchola – nie Miednoje. Kwestia jeńców sowieckich wojny 1919–1920 w Polsce, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1995, t. XXX.
 • Bugaj N.F., Problemy repressij irebilitacji grażdańi i istorija i istoriografija (XX w.– naczała XXI w.), Moskwa 2012.
 • Darczewska J., Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne” 2015, październik.
 • Darczewska J., „Wojna pamięci”; historia, polityka i służby specjalne Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2019, nr 20(1).
 • de Lazari A., Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1998.
 • Dimbley J., Jesteśmy znów supermocarstwem, [w:] Podróż do serca kraju i narodu, Poznań 2012.
 • Engelgard J., Wirus rusofobii – szkice polemiczne, Warszawa 2010.
 • Iwanow J.W., Zadolgo do Katyni. Krasnoarmiejcy w adu polskich konclagerej, „Wojenno-Istoriczeskij Żurnal” 1993, nr 12.
 • Komorowski K., Rawski W., Anty-Katyń. Jeńcy sowieccy w niewoli polskiej. Fakty i mity, Warszawa 2006.
 • Materski W., Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Warszawa 2017.
 • Materski W., Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 10.
 • Materski W., rec. książki Giennadij Filipowicz Matwiejew, Wiktorija Stanisławowna Matwiejewa, Polskij plen. Wojennosłużaszczije Krasnoj armii w pleny polakow w 1919–1921 godach, Moskwa 2011, „Dzieje Najnowsze” 2012, nr 2.
 • Nowak A., Geopolityczne znaczenie wojny sowiecko-polskiej w 1920 roku, „Dzieje Najnowsze” 2020, nr 1.
 • Nowak A., Metamorfoza Imperium Rosyjskiego 1721–1921. Geopolityka, ody i narody, Kraków 2018.
 • Rozporządzenie prezydenta Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik z 3 listopada 1990 r., [w:] Katyń. Dokumenty ludobójstwa. Dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 r., Warszawa 1992.
 • Timoszyna Je.W., Tieorija „Tretjego Rima” w soczinienijach „Filłofiejewa cykła”, „Prawowiedinienije” 2005, nr 5.
 • Wojnowski M., „Neobizantyzm”: polityczna utopia czy nowa ideologia elit Federacji Rosyjskiej w XXI wieku”, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne”, październik 2013.
 • Wołos M., Historiografia rosyjska pierwszej dekady XXI stulecia wobec historii Związku Radzieckiego oraz węzłowych problemów stosunków polsko-radzieckich (zarys problematyki), „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 3.
 • Wyszczelski L., Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 2014.
 • Wyszczelski L., Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów. Myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2009.

“Anti-Katyń” prisoners of war „Anty-Katyń” jeńcy information war Historical politics Putin wojna informacyjna polityka historyczna geopolityka Federacja Rosyjska Russian Federation geopolitics

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart