• facebook

Sprawozdanie z VII międzynarodowej sesji naukowej dziejów ludów Morza Bałtyckiego. Migracje. Podróże w dziejach, Wolin, 26–28 lipca 2013

Author: Juliusz Tomczak
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 454-461
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201330
PDF: ksm/18/ksm201330.pdf

W sierpniu 2005 roku w Wolinie doszło do pierwszej sesji naukowej poświęco­nej zagadnieniom związanym z dziejami ludów zamieszkujących basen Morza Bałtyckiego. Jak to zwykle bywa, początki był skromne i udział wzięło w niej 14 naukowców z Polski i Litwy. Owa inicjatywa okazała się jednak na tyle war­tościowa i potrzebna, że w następnych latach spotkania były kontynuowane. W powiązaniu z odbywającym się również w miejscowości Wolin na wyspie o tej samej nazwie Międzynarodowym Festiwalem Słowian i Wikingów, w kolejnych latach organizowane były sesje poświęcone różnorakiej tematyce związanej ze wspomnianym obszarem – począwszy od wojskowości i gospodarki, a na kultu­rze i religii kończąc. Ich owocem był także szereg publikacji pokonferencyjnych.

report conference report

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart