• facebook

Sprawozdanie z I konferencji naukowej „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem

Author: Marta Chechłowska-Lipińska
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 462-465
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201331
PDF: ksm/18/ksm201331.pdf

Dnia 18 kwietnia 2013 roku w Toruniu miała miejsce I Konferencja Naukowa „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewo­leniem. Między martyrologią a triumfalizmem, organizowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wydarzenie to powstało we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Celem Konferencji było zainicjowanie dyskusji umiejscowionej w jednym z najistotniejszych w ostatnich latach ob­szarów nauk społecznych. Tematyka polityki historycznej zajmuje bowiem – co podkreślali organizatorzy – szczególną pozycję, zarówno w naukowym dyskursie międzynarodowym, jak i w praktyce politycznej. Poruszana podczas konferencji problematyka dotyczyła przede wszystkim pamięci o walce o wol­ność w obliczu totalitaryzmów i dyktatur oraz zagadnienia związane z indywi­dualnymi, rodzinnymi i lokalnymi aspektami pamięci. Drugi nurt istotny dla rozważań stanowiła kwestia praktycznego wykorzystywania narzędzia, jakim jest polityka historyczna, zwłaszcza w polskim wymiarze.rep

report conference report

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart