• facebook

Główne priorytety polityki zagranicznej prezydenta Andrzeja Dudy

Author: Monika Pawłowska
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7405-0754
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 9-27
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20220401
PDF: ksm/36/ksm3601.pdf

The main priorities of President Andrzej Duda’s foreign policy

In the present state of the political system, the powers of the Polish president to conduct an independent foreign policy are quite limited. But, in the case of the Andrzej Duda presidency, there are certain areas in which his activities between 2015–2021 were dominant, however. It mainly concerned the Three Seas Initiative, the aim of which is to integrate the economy and infrastructure of Central European countries. The Polish president was and still is the main architect of this project. Moreover, he plays an important role in shaping Poland’s relations with Ukraine, and above all with the United States. It should be noted that in the latter cases, they were closely related to another scope partly within the remit of the Polish president – security policy.

W obecnym stanie ustrojowym uprawienia polskiego prezydenta do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej są dość ograniczone. Jednak w przypadku prezydentury Andrzeja Dudy występują pewne obszary, w których jego działania w latach 2015–2021 miały charakter dominujący. Dotyczyło to przede wszystkim inicjatywy Trójmorza, której celem jest integracja w dziedzinie gospodarki i infrastruktury państw Europy Środkowej. Polski prezydent był i jest głównym architektem tego projektu. Ponadto odgrywa istotną rolę w kreowaniu stosunków Polski z Ukrainą, a przede wszystkich ze Stanami Zjednoczonymi. Należy zauważyć, że w tych ostatnich przypadkach były one blisko związane z kolejnym zakresem pozostającym częściowo w gestii polskiego prezydenta – polityką bezpieczeństwa.

REFERENCES:

Trójmorze Andrzej Duda Stany Zjednoczone the Three Seas Initiative Ukraina polityka zagraniczna prezydent president United States foreign policy Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart