• facebook

Gruzińskie starania o zbliżenie z Zachodem po 1991 r.

Author: Andrzej Furier
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3745-3578
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 9-31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223501
PDF: npw/35/npw3501.pdf

Georgian efforts for rapprochement with the West after 1991

The paper presents the changes in Georgian foreign policy after the collapse of the USSR. The historical context of Georgian ties with the West and attempts to build their own security policy after 1991, which required resignation from the traditional support for Germany. The analysis covers the period from the proclamation of independence and the first free parliamentary elections in 1990 to the 2013. For the politicians of the Second Republic, relations with Russia and the support shown to the Georgian state by the United States were of key importance. The August war in 2008 inhibited Georgian activity in the international arena and restored Russian influence in that country

Усилия Грузии по сближению с Западом после 1991 г.

В статье представлены изменения во внешней политике Грузии после распада СССР. Показан исторический контекст связей Грузии с Западом и попытки по строения собственной политики безопасности после 1991 года, в том числе отказ от традиционной поддержки Германии. Детальный анализ охватил период от первых свободных парламентских выборов в 1990 г. и провозглашения независимости до 2013 г. Для политиков Второй республики ключевое значение имели отношения с Россией и поддержка со стороны США. Августовская война 2008 года остановила активность Грузии на международной арене и восстановила влияние России в стране.

REFERENCES:

 • Szewardnadze, E. (1992). Przyszłość należy do wolności. Warszawa.
 • Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937–1938. Represje wobec Polaków. Polacy w Gruzji – Gruzini w Polsce (2016). Wybór dokumentów i red. D. Alawerdaszwili, E. Kukhalaszwili, W. Luarsabaszwili, S. Koller, M. Majewski, O. Tuszuraszwili, t. 1. Warszawa – Tbilisi.
 • „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” (2002).
 • Rok 2008 w relacjach polsko-gruzińskich. Rozmowa Pawła Kowala z Radosławem Sikorskim (2021). Sprawy Międzynarodowe, 74(4), s. 13–26
 • Bronio, J., Kowal, P. (2021). Armenia, Azerbejdżan, Gruzja. Kaukaz Południowy na rozdrożu? Sprawy Międzynarodowe, 74(4), s. 7–9.
 • Chedia, B. (2009). Dilemma of the Georgian elections: political transformations or a slide toward non-liberal democracy. Central Asia and the Caucasus, 1(55), s. 103–115
 • Czerwonnaja, S. (1994). Conflict in the Caucasus. Abkhasien, Georgia, and Russian Shadow. London.
 • Furier, A. (2011). Przemiany polityczne we współczesnej Gruzji a aktywność społeczna jej mieszkańców. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych – OL PAN, VI, s. 157–178.
 • Furier, A. (2019). Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego. Szczecin.
 • Furier, A. (2021). Wybory do Rady Najwyższej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 28 października 1990 r. – koniec komunistycznego monopolu władzy. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 56(2), s. 163–185.
 • Furier, A. (1993). Gruzja i  Gruzini. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, II, 2(3), s. 223–231.
 • Furier, A. (2020). Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki. Toruń.
 • Furier, A. (2021). W stulecie niepodległości Gruzji – kilka uwag o publikacji gruzińskiego historyka. Sprawy Międzynarodowe, 74(4), s. 261–275.
 • Gachechiladze, R. (1997). Population Migration in Georgia and Its Socio-Economic Consequences. Tbilisi.
 • Gomółka, K., Borucińska-Dereszkiewicz, I. (2015). Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku. Toruń.
 • King Ch. (2008). The Ghost of Freedom. A History of the Caucasus. Oxford (wyd. pol.: Kraków 2010).
 • Kowal, P. (2021). Gruzja w polityce Polski w latach 1991−2009 (rozważania na gruncie teorii nowoczesnych imaginariów społecznych Charlesa Taylora. Sprawy Międzynarodowe, 74(4), s. 101–127.
 • Kozłowski, A. (2014). Rola Gruzji w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w XXI wieku. Politeja, 32, s. 333–364.
 • Król-Mazur, R. (2013). GU(U)AM – od deklaracji po rzeczywistość. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, LXVIII, s. 293–325.
 • Kwiatkiewicz, P. (2021). Energetyka i jej przyszłość w państwach Kaukazu Południowego a stosunki międzynarodowe w regionie. Poznań.
 • Materski, W. (2009). Gruzja. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Młynarski, T. (2010). Strategiczne implikacje energetycznej rywalizacji w basenie Morza Kaspijskiego w XXI wieku: Unia Europejska – Rosja – Chiny: interesy, ekspansja, współpraca. Politeja, 14, s. 213–236.
 • Molo, B. (2015). Polska a wybrane kraje WNP. W: E. Cziomer (red.). Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989 roku (s. 159–161). Kraków.
 • Radziejowska, M., Zasztowt, K. (2014). Gruziński dylemat: polityka „grubej kreski” czy rozliczenie win poprzedniej władzy. Biuletyn PISM, 101(1213). Warszawa.
 • Rayfield, D. (2012). Edge of Empires. A History of Georgia. London.
 • Suny, R.G. (1994). The Making of the Georgian Nation. Bloomington.
 • Surguladze, A., Surguladze, P. (1992.). Sakarthwelos istoria. Sakithawi cigni 1783–1990. Tbilisi
 • Swanidze, G. (1999). Pricziny i dinamika emigracji nasielenija iz Gruzii. Centralnaja Azija i Kawkaz, 2(3), s. 147–155.
 • Trzaskowski, P. (2009). Gruzińska „rewolucja róż”: Zachód i idea Zachodu a przemiany polityczne w Gruzji. Warszawa.
 • Urbanik, K. (2014). Stosunki Turcji z państwami Południowego Kaukazu. Perspektywy rozwiązania istniejących konfliktów. Przegląd Geopolityczny, 9, s. 175–177.
 • Koniec rządów Asłana Abaszydze w zbuntowanej gruzińskiej prowincji. Pobrane z: https:// bankier.pl/wiadomosc/Koniec-rzadow-Aslana-Abaszydze-w-zbuntowanej- -gruzinskiej-prowincji-1125380.html.
 • Nie będzie kontraktu stulecia. „Gazeta Wyborcza” z 23.09.1994 r. Pobrane z: https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/163429/Nie-bedzie-kontraktu-stulecia.
 • Matusiak, M. (2014). Gruzja – między marzeniem a rzeczywistością. Komentarze OSW, 133, s. 1–8. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_133. pdf. Matusiak, M. (b.d.), Kryzys polityczny w Gruzji – dalszy kurs pod znakiem zapytania. Pobrane z: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/14196?t=OSW-o-kryzysie-politycznym-w-Gruzji#.
 • celach i działaniach Partnerstwa Wschodniego szczegółowo na stronie Rady Europy. Pobrane z: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/.
 • S. backs Georgia, Russia must pull back. Reuters z 23.07.2009. Pobrane z: https://www. reuters.com/article/us-georgia-biden-idUSTRE56M1YV20090723.

Mikheil Saakashvili Eduard Shevardnadze Zviad Gamsakhurdia the Rose Revolution foreign policy after 1991 Грузия Georgia

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart