• facebook

Konflikt wokół zapory Rogun jako przykład sporów o zasoby wodne w Azji Centralnej

Author: Paulina Filkowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0040-967X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 101-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223505
PDF: npw/35/npw3505.pdf

The conflict around the Rogun dam as an example of disputes over water resources

Water scarcity is an area of disputes between many states. Generally, these conflicts occur as a result of competition for water resources. They are especially visible in underdeveloped regions, such as Africa or the Middle East. Central Asia, the five republics established after the collapse of the USSR, is also an area exposed to conflicts. An example of such conflict can be the construction of the Rogun dam on Vakhsh river in Tajikistan. The project caused a lot of controversy and further construction fueled them even more. The aim of the paper is to present the conflict over the Rogun dam on the Vakhsh river in Tajikistan as an example of a conflict over water resources in Central Asia. The article presents the genesis and essence of the dispute, as well as attempts to resolve the conflict.

Конфликт вокруг Рогунской ГЭС как пример споров о водных ресурсах

Дефицит воды – область споров между многими государствами. Как правило, эти конфликты возникают в результате конкуренции за водные ресурсы. Они особенно заметны в слаборазвитых регионах, таких как Африка или Ближний Восток. Центральная Азия, где расположены пять республик, образовавшихся после распада СССР, также является конфликтогенной территорией. Примером такого конфликта является строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш в Таджикистане. Проект вызвал много споров, а дальнейшее строительство подогрело ситуацию еще больше. Цель статьи – представить конфликт, связанный с Рогунской ГЭС на реке Вахш в Таджикистане, как пример конфликта из-за водных ресурсов. В статье представлены истоки и суть спора, а также попытки разрешения конфликта.

REFERENCES:

 • Alimdjanov, B. (2022, 22 April). Uzbekistan’s Water Sector: Environmental and Managerial Issues. Cabar Asia. Pobrane z: https://cabar.asia/en/uzbekistan -s-water-sector-environmental-and-managerial-issues.
 • Aris, B. (2019, 18 October). Tajikistan’s massive Rogun hydropower dam: a blessing or a curse? Intellinews. Pobrane z: https://www.intellinews.com/tajikistan-s-massive -rogun-hydropower-dam-a-blessing-or-a-curse-169691.
 • Bodio, T., Marszałek-Kawa, J. (red.) (2020). Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Борисова, E.A. (2011). Споры вокруг Рогунской ГЭС. История и современность, 1, 93–106.
 • Cieślewska, A., Makowska, A. (2012). Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej Azji Centralnej. Warszawa: Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.
 • Demytrie, R. (2010, 23 March). Tajikistan looks to solve energy crisis with huge dam. BBC. Pobrane z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8580171.stm.
 • Egamov, A. (2019, 5 September). Uzbekistan’s Impending Water Crisis. The Diplomat. Pobrane z: https://thediplomat.com/2019/09/uzbekistans-impending-water-crisis.
 • Féaux de la Croix, J. Suyarkulova, M. (2015). The Rogun Complex: Public Roles and Historic Experiences of Dam-Building in Tajikistan and Kyrgyzstan. Cahiers a’Asie centrale, 25.
 • Gacek, Ł. (2013). Azja Centralna w polityce energetycznej Chin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Grey D., Sadoff C.W. (2007). Sink or Swim? Water security for growth and development. Water Policy, 9, 545–571.
 • Gwiazda, A. (2011). Konflikty o malejące zasoby wody. Prawo i Polityka, 3, 37–52.
 • Hermano, Y. (2019). Water diplomacy in Central Asia: Discourse Analysis of the Rogun Dam. Tampere: Tampere University.
 • Kochanek, E. (2017). Azja Centralna – rosnący w siłę dostawca surowców energetycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, 4(109), 99–127.
 • Lipowska-Hamdy, M. (b.d.). Skąd się biorą wojny o wodę? Woda edu. Pobrane z: https:// woda.edu.pl/artykuly/wojny_o_wode/.
 • Makhmedov, Y. (2012). Water and energy disputes between Tajikistan and Uzbekistan, and their negative influence on regional co-operation. Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D., Hołub, A. (red.). (2018). Social Security. Selected Aspects. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J., Girzyński, Z. (red.). (2016). Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Menga, F., Mirumachi, N. (2016). Fostering Tajik Hydraulic Development: Examining the Role of Soft Power in the Case of the Rogun Dam. Water Alternatives, 9(2), 373–388.
 • Molo, B. (2014). Zmiany klimatu jako źródło konfliktów zbrojnych. Chorzowskie Studia Polityczne, 7, 117–134.
 • Mykytchuk, N. (2021). International legal solution to the problems of the Aral and Caspian Seas. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, Т. 13, № 2.
 • Nizioł, G. (2012). Czynniki naturalne warunkujące bezpieczeństwo Uzbekistanu i Tadżykistanu oraz regionu Azji Centralnej. Nowa Polityka Wschodnia, 2(3).
 • Nosarzewska, E. (2020, 6 stycznia). Wzrost populacji świata i jego konsekwencje [megatrendy 2050]. Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Pobrane z: https:// ptsp.pl/wzrost-populacji-swiata-i-jego-konsekwencje-megatrendy-2050.
 • Ochman, K. (2022, 15 czerwca). Emomali Rahmon ostrzega przed niedoborami wody w Azji Centralnej. Kierunek Kaukaz. Pobrane z: https://kierunekkaukaz.pl/2022/06/15/ emomali-rahmon-ostrzega-przed-niedoborami-wody-w-azji-centralnej.
 • Ochman, K. (2022a, 17 czerwca). Uzbekistan będzie importować energię z tadżyckiej hydroelektrowni Roghun. Kierunek Kaukaz. Pobrane z: https://kierunekkaukaz. pl/2022/06/17/uzbekistan-bedzie-importowac-energie-z-tadzyckiej-hydroelektrowni-roghun
 • Petersen-Perlman, J., Veilleux, J.C., Wolf, A.T. (2017). International water conflict and cooperation: challenges and opportunities. Water International, 42(2), 1–16.
 • Postel, S.L. (2000). Water and water population growth. Journal of the American Water Works Association, 92(4), 131–138.
 • Świat. Populacja 1800-2100 (2022). Pobrane z: http://populacja.population.city/world.
 • Rahmon, E. (2015). Statement by the President of the Republic of Tajikistan at the High- -Level International Conference on the implementation of the International Decade for Action ‘Water for Life’, 2005-2015. 9 June 2015. Pobrane z: https://www.un.org/ pga/69/090615_statement-hl-conference-implementation-of-the-international-decade-of-action-water-for-life.
 • Thier, A. (2016). Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie. Studia i Prace WNEIZ US, 46, 183–194.
 • Waśkiel, T. (2017). Azja Centralna ‒ szanse i bariery współpracy gospodarczej. Nowa Polityka Wschodnia, 4(15), 112–127.
 • World Bank. (2014). Final Reports Related to the Proposed Rogun HPP. September 1, 2014. Pobrane z: https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan/brief/ final-reports-related-to-the-proposed-rogun-hpp.
 • Zamarajewa, A. (2007). Kazachstan ‒ Uzbekistan: rywalizacja o przywództwo w Azji Centralnej. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieyszorta.

water water scarcity Rogun dam Central Asia Tajikistan Uzbekistan вода

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart