• facebook

Środowisko pracy w Chinach

Author: Elżbieta Kolasińska
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6592-5598
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 161-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223508
PDF: npw/35/npw3508.pdf

Work environment in China

China is a country based on traditional values on the one hand, and on the other, oriented towards the modern advances of globalization. It has undergone a wide range of socio-economic changes. The working environment in China is influenced by both classic and contemporary factors. This article discusses dysfunctional phenomena occurring in the working environment in China. These include workaholism, karoshi, karojisatsu, the 996 model, and the “lying flat” movement. The study is a critical analysis of labor relations in China.

Рабочая среда в Китае

Китай – это, с одной стороны, страна, основанная на традиционных ценностях, а с другой – ориентированная на современные достижения глобализации. Китай, несомненно, представляет собой ряд социально-экономических изменений. На рабочую среду в Китае влияют как классические, так и современные факторы. В статье рассматриваются дисфункциональные явления, встречающиеся в рабочей среде Cрединного Царства. Среди избранных проанализированы трудоголизм, кароси, каро дзисацу, модель 996, а также движение «лежа плашмя». Исследование представляет собой критический анализ условий труда в Китае.

REFERENCES:

 • Arenberg, I. (2015). Three Cases of Karoshi Without the Typical Pathomorphological Features of Cardiovascular/Cerebrovascular Disease QJM, An International Journal of Medicine, 108(4), pp. 349–350.
 • Arnoštová, M. (2017). Chinese overtime culture among white-collar workers in the first-tier cities. Acta Asiatica Varsoviensia, 30, ss. 7–28
 • Chen, F. (2015). China’s road to the construction of labor rights. Journal of Sociology, June 5, pp. 1–15.
 • Cimek, G. (2021). Wpływ konfucjanizmu na chińską narrację w warunkach globalizacji. Przegląd Religioznawczy, 4(282), ss. 99–116.
 • Dudek, B. (2008). Pracoholizm – szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę. Medycyna Pracy, 59(3), ss. 247–254.
 • Enhua, H., Zhang, Maolong Z., Hongmei, S., Long, Z., Yue, Y.(2018). Job satisfaction and union participation in China: Developing and testing a mediated moderation model Alternate title: Job satisfaction and union participation. Employee Relations, Bradford, 40(6), pp. 964–980.
 • Fuchs, D., Tse, P., Feng, X. (2019). Labour research under coercive authoritarianism: Comparative reflections on fieldwork challenges in China. Economic and Industrial Democracy, 40(1), pp. 132–155.
 • Gittings, J. (2010). Historia współczesnych Chin. Od Mao do gospodarki rynkowej. Kraków: Wyd. UJ.
 • Góralczyk, B. (2010). Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa. Warszawa: Wyd. Akademickie Dialog. Góralczyk, B. (2017). Geostrategia Xi Jinpinga – Chiny ruszają w świat. Rocznik Strategiczny 2016/2017, ss. 286–300.
 • Huntington, S.P. (1991). Democracy’s Third Wave. Journal of Democracy, pp. 12–34.
 • Kupś, H., Szatkowski, M., Dahl, M. (red.). (2021). 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Lin, K. (2020). Tech worker organising in China: A new model for workers battling a repressive state. New Labor Forum, 29(2), ss. 52–59.
 • Liu, H.Y. (2022). The role of the state in influencing work conditions in China’s internet industry: Policy, evidence, and implications for industrial relations. Journal of Industrial Relations, pp. 1–19.
 • Machlowitz, M. (1980). Workaholics. Addison Wesley, Reading. Workaholic: Living with them, working with them. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Malinowska, D. (2017). Kiedy praca szkodzi? Wskazówki dla terapeutów pracujących z osobami nadmiernie angażującymi się w pracę. Warszawa: Fundacja Eton.
 • Marszałek-Kawa, J. (red.). (2014). Globalna potęga Chin: czynniki i perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J., Dmochowski, T. (red.). (2018). Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Miao Qi, Li Jing, Yu-Peng B., Yan-Geng MD, Zhang Fu, Xiao Ning, Li Dong-Ri (2020). Three Cases of Karoshi Without the Typical Pathomorphological Features of Cardiovascular/Cerebrovascular Disease. The American Journal of Forensic Medicine of Pathology, 41(4).
 • Montgomery, A.J. (2019). Burnout in healthcare: the case for organisational change. BMJ Clinical Research, pp. 1–5.
 • Nishiyama, K., Johnson J.V. (1997). Karoshi—Death from Overwork: Occupational Health Consequences of Japanese Production Management. International Journal of Health Services, 27(4).
 • Oates, W. (1971). Confessions of a Workaholic: The Facts about Work Addiction. New York: World Publishing.
 • Retowski, S. (2003). Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska. W: B. Wojaszke, M. Plopa (red.). Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Kraków: Impuls
 • Taylor, B., Li, Q. (2007). Is ACFTU a union and does it matter? Journal of Industrial Relations 49, pp. 701–715.
 • Walkowski, M. (2017). Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego i jego potencjalna adaptacja w Europie. Przegląd Strategiczny, 10, ss. 335–366.
 • Wiktor, Z. (2020). Marksizm i konfucjanizm w ideologii Komunistycznej Partii Chin. W: D. Kawa (red.). Ideologia i przywództwo we współczesnych Chinach. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Żemigała, M. (2018). Zjawisko śmierci z przepracowania. Studia i Prace WNEiZ US, nr 52(3), ss. 177–186.
 • China Go Global (2014). Pobrane z: https://www.oecd.org/china/china-go-global.htm.
 • China Labour Biulletin. Pobrane z: https://maps.clb.org.hk/statistics?i18n_language=en_ US&map=1&startDate=2022-03&endDate=2022-09&eventId=&keyword=- &addressId=&parentAddressId=&address=&industry=&parentIndustry=&industryName=.
 • International Labour Organization (2013). Case Study: Karoshi: Death from overwork. Pobrane z: https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_211571/lang- --en/index.htm.
 • Kozieł, H. Karoshi – azjatycka kultura pracy może cię zabić. Pobrane z: https://www.rp.pl/ plus-minus/art2735701-karoshi-azjatycka-kultura-pracy-moze-cie-zabic.
 • Lau Ka-Kuen (2021). “Lying flat” represents the mindset of lying down instead of being a  productive member of society. Pobrane z: https://www.globaltimes.cn/ page/202204/1258945.shtml.
 • Liang, A. Ile konfucjanizmu w Chinach, 2018. Pobrane z: https://chiny24 com/headline/ konfucjanizmu-chinach.
 • Chiny zakazują tej formy pracy. Koniec z nadgodzinami. Pobrane z: https:// www.money.pl/gospodarka/chiny-zakazuja-pracy-koniec-z-tym-systemem- -6676740458154848a.html.
 • SN Business Jack Ma endorses China’s controversial 12 hours a day, 6 days a week work culture. Pobrane z: https://edition.cnn.com/2019/04/15/business/jack-ma-996-china/index.html.
 • Pobrane z: https://www.statista.com/statistics/278349/average-annual-salary- -of-an-employee-in-china/.
 • The New York Times (2021). These Chinese Millennials Are ‘Chilling,’ and Beijing Isn’t Happy. Pobrane z: https://www.nytimes.com/2021/07/03/world/asia/china-slackers-tangping.html.
 • Tyszkowski, J. Chiny: Zetki nie chcą się przepracować, więc leżą. Bierzmy z nich przykład! Pobrane z: https://vibez.pl/wydarzenia/chiny-zetki-nie-chca-sie-przepracowac-wiec-leza-bierzmy-z-nich-przyklad-6649452662463392a.
 • Pobrane z: https://www.google.com/search?q=Zhaopin%2C+8+Hours+of+White-collar&oq=Zhaopin%2C+8+Hours+of+White-collar&aqs=chrome..69i57.2132j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

China workaholism karoshi karojisatsu the 996 model workplace Китай

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart