• facebook

Muhadżirowie w Polsce – zagrożenie terroryzmem islamistycznym ze strony obcokrajowców

Author: Przemysław Mazur
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0025-9410
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 181-200
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223509
PDF: npw/35/npw3509.pdf

The Muhajirs in Poland – the threat of Islamist terrorism from foreigners

The aim of this article was to analyse the terrorist threat in Poland posed by foreigners participating in the global salafi jihadist project. As a rule, these are people associated with such organizations as the Muslim Brotherhood, Al-Qaeda and the Islamic State ISIS, and their derivatives. The research was to verify the actual scale of the phenomenon, the motivations, the modus operandi, and to show trends in this practice. It was also an attempt to identify system problems that hinder the fight against terrorism and may result in a threat to Polish security. The analysis also shows that, contrary to popular opinions, the threat comes not only from the Middle East, but also from Central Asia and the Caucasus. All these directions, however, have their specifics.

Мухаджиры в Польше – угроза исламистского терроризма со стороны иностранцев

Целью данной статьи является анализ террористичесой угрозы в Польше, которая исходит со стороны иностранцев, участвующих в проекте глобального салафитского джихада. Как правило, это люди, связанные с такими организациями, как «Братья-мусульмане», «Аль-Каида», «Исламское государство» ИГИЛ и их производными. Исследование должно было проверить реальные масштабы явления, мотивы, способы действия и зафиксировать тенденции в этой практике. Это была также попытка выявить системные проблемы, которые препятствуют борьбе с терроризмом и могут привести к угрозе безопасности Польши. Проведённый анализ также показывает, что, вопреки распространенному мнению, угроза исходит не только с Ближнего Востока, но и из Центральной Азии и Кавказа. Однако все эти направления имеют свою специфику.

REFERENCES:

 • ABW (2020a). Deportacja obywatela Libanu podejrzewanego o działalność terrorystyczną. Pobrane z: https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1702,Deportacja-obywatela-Libanu-podejrzewanego-o-dzialalnosc-terrorystyczna.html.
 • ABW (2020b). Obywatele Iraku podejrzani o finansowanie organizacji terrorystycznej. Pobrane z: https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1744,Obywatele-Iraku-podejrzani-o-finansowanie-organizacji-terrorystycznej.html.
 • Aleksandrowicz, T.R. (2015). Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Literackie.
 • Balzacq, T. (2011). A theory of Securitization: Origins, Core Assumptions, and Variants. W: T. Balzacq (red.). Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve. London-New York: Routledge.
 • BBC Monitoring (2016, 12 SEP). Russian commentary eyes Tajik colonel’s reported IS role. Pobrane z: https://monitoring.bbc.co.uk/.
 • Buzan, B., Wæver, O., Wilde, J. de. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Riener Publishers.
 • Caleb (2015). Katibat Al Tawhid wal Jihad. Pobrane z: http://thelineofsteel.weebly.com/ news/katibat-al-tawhid-wal-jihad.
 • Dietl, W., Hirschmann, K., Tophoven, R. (2009). Terroryzm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Duda, M., Zieliński, R. (2016). „Jestem od Halida”. Grupa działająca w Polsce, pomagająca IS oskarżona. Pobrane z: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/panstwo-islamskie-w-polsce,674482.html.
 • Dziennik Gazeta Prawna (2020). SN uchylił wyrok skazujący wobec Czeczenów oskarżonych o wspieranie terroryzmu. Pobrane z: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1483707,sad-najwyzszy-wyrok-czeczenia-terroryzm.html.
 • Falkowski, M., Lang, J. (2015). Homo Dżihadicus. Islam na obszarze byłego ZSRR a fenomen postsowieckich bojowników, w Syrii i Iraku. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Gasztold, P. (2017). Zabójcze układy: służby PRL i międzynarodowy terroryzm. Warszawa: PWN.
 • Hołyst, B. (2011). Terroryzm, t. 1 i 2. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Izak, K. (2011). Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 5(11), 116–148.
 • Jabłoński, M. (2017). Sąd: 4 października planowany początek procesu ws. służby w szeregach ISIS. Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1066500,- sad-4-pazdziernika-planowany-poczatek-procesu-ws-sluzby-w-szeregach-isis.html.
 • Jackson, R. (2012). Unknown Knowns: The Subjugated Knowledge of Terrorism Studies. Critical Studies on Terrorism, 5(1), 11–29.
 • Jamsheer, H.A. (1995). Jedność arabska. Geneza idei tradycji wczesnego islamu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Jastrzębski, A. (2017). Czeczeni skazani w Polsce za wspieranie terroryzmu. Pobrane z: https://wiadomosci.wp.pl/czeczeni-skazani-w-polsce-za-wspieranie-terroryzmu -6152597962278529a.
 • Joscelyn, T. (2015). State Department adds Islamic Caucasus Emirate leader to terrorist list. Pobrane z: https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/state-department-adds-islamic-caucasus-emirate-leader-to-terrorist-list.php.
 • Kepel, G. (2003). Święta wojna: ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Kg/jb (2017). Oskarżeni o wspieranie terroryzmu. Wyrok w sprawie Czeczenów. Pobrane z: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bialystok-czeczeni-skazani-w-procesie-o-wspieranie-terroryzmu,762861.html.
 • Khadduri, M. (2010). War and Peace in the Law of Islam. Clark: The Lawbook Exchange Ltd.
 • Komunikat Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych nr 160218, w posiadaniu autora.
 • Komunikat Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych nr 2811, w posiadaniu autora.
 • Komunikat Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych nr 240317, w posiadaniu autora.
 • Konopka, K. ( 2021). Marokańczyk Mourad T. otrzyma ponad 660 tys. zł za niesłuszne aresztowanie. Pobrane z: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C976114%2Cmarokanczyk-mourad-t-otrzyma-ponad-660-tys-zl-za-niesluszne-aresztowanie.
 • Kościelniak, K. (2016). Rozumienie wojny w źródłowych tekstach islamu. W: M. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Napiórkowski (red.), Kościół i dar pokoju (147–172). Kraków: Wydawnictwo Salwator.
 • Kozłowski, T. (2015). Odbudowa relacji polsko izraelskich i operacja „Most”. Studia Polityczne, 4, 35–53.
 • Lemon, E.J. (2015). Daesh and Tajikistan: The Regime’s (In)Security Policy. The RUSI Journal, 160(5), 68–76.
 • Machnikowski, R., Legieć, A. (2017). The Favored Conflicts of Foreign Fighters From Central Europe, Terrorism Monitor, 15(19). Pobrane z: https://jamestown.org/ program/favored-conflicts-foreign-fighters-central-europe/.
 • Mazur, P. (2021a). Dżihad. W: O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.). Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 2, D-K (245–250). Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.
 • Mazur, P. (2021b). Islamizm. W: O. Wasiuta, S. Wasiuta (red.). Encyklopedia bezpieczeństwa. T. 2, D-K (686–693). Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.
 • Mazur, P., Wasiuta, O., Wasiuta, S. (2018). Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu, Warszawa: Difin.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej (2017). Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej.Pobrane z: https://www.gov.pl/attachment/78e14510-253a-4b48-bc31-fd11db898ab7.
 • MK (2020). Zatrzymano czterech obywateli Tadżykistanu. ABW: Werbowali innych do działań terrorystycznych. Pobrane z: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25935225,zatrzymano-czterech-obywateli-tadzykistanu-abw-werbowali-innych.html.
 • MW, ZBYT, ASL (2014). Tak ABW zapobiegła zamachom. Szczegóły operacji „Miecz”. Pobrane z: https://www.tvp.info/18104257/tak-abw-zapobiegla-zamachom-szczegoly -operacji-miecz.
 • Nazarko, M. (2019). Sąd Najwyższy rozpatrzy sprawę Czeczenów skazanych w Białymstoku za wspieranie terroryzmu. Pobrane z: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/ index/id/166177.
 • Neumann, P.R. (2015). Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; Surpasses Afghanistan Conflict in the 1980s’. Pobrane z: http://icsr.info/2015/01/foreign-fighters-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s.
 • Paraszczuk, J. (2014). Main Uzbek Militant Faction In Syria Swears Loyalty To Taliban. Pobrane z: https://www.rferl.org/a/islamic-state-uzbek-militant-faction-syria-taliban/26686992.html.
 • Pasztelański, R. (2019). Maksym S. był żołnierzem i chciał zostać męczennikiem. Pobrane z: https://www.tvp.info/45741892/maksym-s-niedoszly-terrorysta-zostanie -zbadany-przez-psychiatrow.
 • Pasztelański, R. (2017). Podejrzany o terroryzm uchodźca z Czeczenii zaczyna mówić. Opowiada o walce w Syrii. Pobrane z: https://www.tvp.info/33372127/podejrzany- -o-terroryzm-uchodzca-z-czeczenii-zaczyna-mowic-opowiada-o-walce-w-syrii.
 • Pietrasik, K. (2020). Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994–2000. Warszawa: Difin.
 • Pietraszewski, M. (2019). Amerykańskie FBI o  mieszkańcu Rybnika: Kontaktował się z  terrorystami z  ISIS. Pobrane z: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24411461,amerykanskie-fbi-o-mieszkancu-rybnika-kontaktowal-sie- -z-terrorystami.html?disableRedirects=true.
 • Prokuratura Krajowa (2019). Areszt za przygotowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/areszt-za -przygotowanie-przestepstwa-o-charakterze-terrorystycznym.
 • Ryan, M.W.S. (2013). Decoding Al Qaeda’s Strategy: The Deep Battle Against America. New York: Columbia University Press.
 • Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych (2021). Islamski radykał wydalony z  Polski. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/islamski -radykal-wydalony-z-polski.
 • Sageman, M. (2008). Sieci terroru. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sąd Apelacyjny w Białymstoku (2022). korespondencja w posiadaniu autora.
 • Shukuralieva, N. (2018). Sekurytyzacja islamu w Azji Centralnej. Studia Orientalne, 2(14), 33–55.
 • Stampnitzky, L. (2011). Disciplining an Unruly Field: Terrorism Experts and Theories of Scientific/Intellectual Production. Qualitative Sociology, 34(1), 1–19.
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. (2020). Trybunał w Strasburgu wstrzymuje deportację z Polski klienta Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Pobrane z: https:// publicystyka.ngo.pl/trybunal-w-strasburgu-wstrzymuje-deportacje-z-polski-klienta-stowarzyszenia-interwencji-prawnej.
 • Szymborski, T. (2015). Terroryści u bram? Niemieccy salafici, wyznawcy najbardziej radykalnej odmiany islamu, chcą nawracać Polaków. Pobrane z: http://wpolityce.pl/ spoleczenstwo/228925-terrorysci-u-bramniemieccy-.
 • UJ (2017). Polacy poszukiwani przez Interpol. Trafili na czerwoną listę. Pobrane z: http:// wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/56,35771,22264982,polacy-poszukiwani-przez-interpol-listy-goncze-zdjecia-rysopisy.html.
 • Wilczak, D. (2015). Most. Tajna operacja przerzutu Żydów. Warszawa: Fronda.
 • Winter, C. (2017). War by Suicide: A Statistical Analysis of the Islamic State’s Martyrdom Industry, Hague: ICCT Research Paper February.
 • Wójcik, J. (2007). Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Warszawa, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Zdanowski, J. (1986). Bracia Muzułmanie i inni. Szczecin: Wydawnictwo „Glob”.
 • Zdanowski, J. (2021). Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Warszawa: Dialog.
 • Zulaika, J. (2012). Drones, Witches and Other Flying Objects: The Force of Fantasy in US Counterterrorism. Critical Studies on Terrorism, 5(1), 51–68.
 • Zulaika, J., Douglass, W. (1996). Terror and Taboo: The Follies, Fables and Faces of Terrorism, Abingdon: Routledge.

terrorism al-Qaeda Islamic State ISIS Poland Chechenya Central Asia Syria терроризм

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart