• facebook

Polityka zagraniczna Rosji wobec Bliskiego Wschodu [recenzja książki Od Związku Radzieckiego do Federacji Rosyjskiej, Sto lat polityki zagranicznej wobec Bliskiego Wschodu]

Author: Lech Wyszczelski
Institution: Profesor emerytowany Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2063-4281
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 263-269
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223514
PDF: npw/35/npw3514.pdf

Russia’s foreign policy towards the Middle East [book review Od Związku Radzieckiego do Federacji Rosyjskiej, Sto lat polityki zagranicznej wobec Bliskiego Wschodu]

Внешняя политика России в отношении Ближнего Востока [рецензия книги Od Związku Radzieckiego do Federacji Rosyjskiej, Sto lat polityki zagranicznej wobec Bliskiego Wschodu]

REFERENCES:

  • Bodio, T., Marszałek-Kawa, J. (red.). (2020). Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Darczewska, J. (2015). Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwania. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, październik.
  • Gardocki, S. (2020). Od Związku Radzieckiego do Federacji Rosyjskiej, Sto lat polityki zagranicznej wobec Bliskiego Wschodu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Konończuk, W. (2022, 2–9 stycznia). Bóle po utraconym imperium. Tygodnik Powszechny, 1–2 (3782–3783).
  • Маlinowa, O. (2013). Problema politiczeskij «prigodnogo» proszłogo o oficjalnoj simboliczeskoj politiki w postsowoetskoj Rossij. Politiczesakaja koncenprologija, 1.
  • Nowak, A. (2004). Od imparium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej. Kraków.
  • Piper, R. (2021). Czerwone Imperium. Powstanie Związku Sowieckiego. Warszawa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart