• facebook

Spojrzeć poza Europę [recenzja książki Chińska filozofia Historii. Od początków do końca XVIII wieku]

Author: Mateusz Janik
Institution: Polska Akademia Nauk
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5918-9272
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 171-179
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212809
PDF: npw/28/npw2809.pdf

Looking beyond Europe

[book review Chińska fi lozofi a Historii. Od początków do końca XVIII wieku]

Заглянуть за пределы Европы

[рецензия книги Chińska fi lozofi a Historii. Od początków do końca XVIII wieku]

REFERENCES:

  • Karl, R.E. (2017). The Magic of Concepts: History and the Economic in Twentieth-Century China. Durkham/Londyn: Duke University Press.
  • Pinot, V. (1932). La Chine et la formation de l’esprit philosophique en France: (1640-1740). Paryż: Paul Geuthner.
  • Rogacz, D. (2019). Chińska filozofia historii. Od początków do końca XVIII wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Vukovich, D. (2013). China and Orientalism: Western Knowledge Production and the PRC. London: Routledge.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart