• facebook

Dwie rocznice w historiografii i edukacji historycznej [recenzja książki Dwie rocznice. Obraz wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni katyńskiej w historiografii i edukacji historycznej]

Author: Dominik Boratyn
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2335-7515
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 193-198
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212812
PDF: npw/28/npw2812.pdf

Two anniversaries in historiography and historical education

[book review Dwie rocznice. Obraz wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni katyńskiej w historiografii i edukacji historycznej]

Два юбилея в историографии и историческом образовании

[рецензия книги Dwie rocznice. Obraz wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni katyńskiej w historiografii i edukacji historycznej]

REFERENCES:

  • Białokur, M., Raźniewska-Krys, J., Stecka, K. (2010). (red.). Dwie rocznice. Obraz wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni katyńskiej w historiografii i edukacji historycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Bitwa Warszawska -zwycięstwo Polski dla wolności Europy. Gov.pl. (2020, 15 sierpnia). Pobrane z: https://www.gov.pl/web/chiny/bitwa-warszawska-100-lat.
  • Boratyn, D. (2020). Losy Polaków wywiezionych na Syberie we wspomnieniach zesłańców. W: J. Kur-Kononowicz (red.). Syberia. Przeszłość i teraźniejszość (19-29). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
  • Davis, N. (2011). Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ,,Znak”.
  • Długosz, P. (2020). Społeczne skutki pandemii COVID-19 wśród Polaków. Pobrane z: https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Spo%C5%82eczne-skutki-pandemii-w%C5%9Br%C3%B3d-Polak%C3%B3w_raport1.pdf.
  • Dobroczyński, M., Marszałek-Kawa, J. (red). (2005). Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Guzowska, S. (2020). 80. rocznica zbrodni katyńskiej. Pobrane z: https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/articles/aktualnosci-w/2020-04-107-80-rocznica-zbrodni-katynskiej/.
  • Lis, W. (2012). (red.). Katyń 1940. Walka o prawdę. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Matelski, D. (2017). Polityka eksterminacji obywateli Drugiej Rzeczypospolitej przez Trzecią Rzeszę i Związek Sowiecki w latach 1939-1945, część II: Polityka Związku Sowieckiego. Nowa Polityka Wschodnia 4(15), 205-225.
  • Zamoyski, A. (2020). Warszawa 1920 Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart