• facebook

Założenia polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości wobec Rosji w programie wyborczym partii z 2019 r.

Author: Dominika Liszkowska
Institution: Politechnika Koszalińska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6312-341X
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 39-55
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233602
PDF: npw/36/npw3602.pdf

Assumptions of Law and Justice’s foreign policy towards Russia in the 2019 election program

This article presents the main assumptions and attributes of the Law and Justice (PiS) policy towards Russia, included in the party’s 2019 election program – “Poland – a model of the welfare state”. The article aims to answer the following questions: What policy assumptions towards Russia were presented by Law and Justice in its 2019 election program? What elements does PiS’s policy towards this state consist of? What are the features of this policy? What are the reasons for the approach and policy of PiS towards the Russian Federation? the 2019 PiS election program or subject to a qualitative analysis is the source and starting material for showing the main goals, elements and features of PiS’s foreign policy towards Russia.

Предположения внешней политики Закона и Справедливости в отношении России в предвыборной программе 2019 г.

В данной статье представлены основные положения и атрибуты политики «Право и справедливость» (ПиС) в отношении России, включенные в предвыборную программу партии на 2019 год – «Польша – модель государства всеобщего благосостояния». Статья призвана ответить на следующие вопросы: Какие политические установки в отношении России были представлены «Правом и справедливостью» в предвыборной программе 2019 года? Из каких элементов состоит политика ПиС в отношении этого государства? Каковы особенности этой политики? В чем причины подхода и политики ПиС по отношению к Российской Федерации? Предвыборная программа ПиС 2019 года является исходным материалом для демонстрации основных целей, элементов и особенностей внешней политики ПиС в отношении России.

REFERENCES:

 • Antoszewski, A. Herbut, R. (red.). (1997). Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Antoszewski, A., Herbut, R. (2004). Leksykon politologii wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych. Wrocław: Wydawnictwo ALTA 2.
 • Balcer, A., Buras, P., Gromadzki, G., Smolar, E. (2017, wrzesień). Polityka europejska rządu PiS. Pobrane z: https://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/W%20zwarciu%20-%20polityka%20europejska%20rzadu%20PiS_raport%20Fundacji%20Batorego.pdf.
 • Bieliszczuk, B. (2017, 30 czerwca). Trójmorze: współpraca na rzecz unijnego i  regionalnego rynku gazu. Pobrane z: https://pism.pl/publikacje/Tr_jmorze__wsp__praca_na_rzecz_unijnego_i_regionalnego_rynku_gazu.
 • Chojan, A. (2016). Fundamenty ideowe i cele polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości z perspektywy 2005 roku. Myśl ekonomiczna i polityczna, 1(51), 202–228.
 • Domaradzki, S. (2008). Polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich po roku 1989. Państwo i Społeczeństwo, 2, 30–42.
 • Fedorowicz, K. (2011). Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989– 2010. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Fernkel, M. (2016). Polityka wschodnia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego – kontynuacja czy odejście od koncepcji paryskiej „Kultury”. W: M. Pietrasiak, M. Stelmach, K. Żakowski (red.). Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń (85–111). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jasudowicz, T., Górski, G. (2018). Prawne problemy tragedii smoleńskiej. Teksty i materiały. Toruń: Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Jaworski, K. (2010). Teoretyczne aspekty polityki zagranicznej państwa. Myśl ekonomiczna i polityczna, 3(30), 139–181.
 • Karnowska, D. (2012). Polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005–2011. Próba bilansu. Nowa Polityka Wschodnia, 2(3), 42–52.
 • KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni, Twoja Polska. (2019). Program Koalicji Obywatelskiej. Pobrane z: https://platforma.org/upload/document/86/attachments/121/KO%20Program.pdf.
 • Krauz-Mozer, B. (2008). O co nam chodzi gdy pytamy o prawdę historyczną? Polityka i społeczeństwo, 2, 93–103.
 • KW Prawo i Sprawiedliwość. (2019). Program Prawa i Sprawiedliwości 2019: Polska model państwa dobrobytu. Pobrane z: http://pis.org.pl/files/Program_PIS_2019.pdf.
 • Lisiakiewicz, R. (2016). Polityka wobec Rosji w kampaniach wyborczych głównych sił politycznych w Polsce w 2015 roku. W: M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.). Oblicza kampanii wyborczych 2015 (457–473). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Maćkowska, R. (2012). Kształtowanie wizerunku Polski w krajach Unii Europejskiej. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 2(6), 179–190.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D. (red.). (2018). Leksykon wiedzy politologicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • (2014, 21 października). Przypominamy! Co mówił Tusk po feralnej wizycie na Kremlu w 2008r? „Putin to nasz człowiek w Moskwie…”. wpolityce.pl. Pobrane z: https://wpolityce.pl/polityka/218922-przypominamy-co-mowil-tusk-po-feralnej-wizycie-na-kremlu-w-2008r-putin-to-nasz-czlowiek-w-moskwie.
 • pl. (2010, 26 listopada). Rodziny Katyńskie oburzone słowami Kaczyńskiego. Pobrane z: https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/artykul/rodziny;katynskie;oburzone;slowami;kaczynskiego,53,0,723509.html.
 • (2012, marzec). Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016. Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/download/1/9620/prpol.pdf.
 • (2017). Strategia polskiej polityki zagranicznej na lata 2017–2021. Pobrane z: https://www.gov.pl/attachment/8196524f-687b-40e6-aca8-82c53ff8e6db.
 • Olszewski, E. (2013). Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii politycznych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 67–98.
 • Osadnik, B. (2021). Unia Europejska wśród celów polskiej polityki zagranicznej. W: P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.). Proces integracji Polski z Unią Europejską (237– 252). Katowice.
 • (2010, 26 listopada). Rosyjska Duma przyjęła uchwałę ws. Katynia: To zbrodnia reżimu stalinowskiego. gazetaprawna.pl. Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/467867,rosyjska-duma-przyjela-uchwale-ws-katynia-to-zbrodnia-rezimu-stalinowskiego.html.
 • (2019, 14 września). PiS opublikowało program wyborczy „Polski model państwa dobrobytu”. wiadomosci.onet.pl. Pobrane z: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-parlamentarne-2019-program-wyborczy-pis/6r05nkd.
 • (2018a, 12 października). Rada Europy wzywa Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M. Rezolucja przyjęta, gazetaprawna.pl. Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1298965,rada-europy-rezolucja-wzywajaca-rosje-do-zwrotu-polsce-wraku-smolenskiego.html.
 • (2018b, 18 października). Zwrot wraku Tu-154M Polsce? Rosja nie uważa się za zobowiązaną rezolucją Rady Europy. gazetaprawna.pl. Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1308220,rezolucja-rady-europy-zwrot-wraku-tu-154m-polsce-przez-rosje.html.
 • Paruch, W. (2015b). Między romantyzmem a realizmem – Prawo i Sprawiedliwość o polityczności. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica, 15, 78–88.
 • Paruch, W. (2015a). W obronie interesów narodowych i tożsamości politycznej Europy Środkowo-Wschodniej: Eurorealizm w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. W: P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał (red.). „Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno – prawna u progu XXI wieku (413–424). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 • Pietraś, J.Z. (1999). Polityka zagraniczna państwa. W: T. Łoś-Nowak (red.). Współczesne stosunki międzynarodowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sanecka-Tyczyńska, J. (2011). Model bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 3, 218–231.
 • Stolarczyk, M. (2005). Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Stolarczyk, M. (2013). Rosja w polityce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym (aspekty polityczne). Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 11, 13–107.
 • (2008, 08 lutego). Tusk: Putin, nasz człowiek w Moskwie. tvn24.pl. Pobrane z: https://tvn24.pl/polska/tusk-putin-nasz-czlowiek-w-moskwie-ra48652-3692043.
 • Zborowski, B. (2014, 16 kwietnia). Kaczyński: Nasz człowiek w Warszawie. Tak Putin mówił o Tusku.wiadomosci.dziennik.pl. Pobrane z: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/456338,kaczynski-nasz-czlowiek-w-warszawie-tak-putin-mowil-o-tusku.html.
 • Zięba, R. (2005). Cele polityki zagranicznej państwa. W: R. Zięba (red.). Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Żęgota, K. (2018). Relacje z Federacją Rosyjską w programach wybranych polskich ugrupowań politycznych – zarys analizy ilościowej i jakościowej. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(63), 157–183.
 • Żukowski I. (2011). Stosunki Polska–Rosja: stan, problemy, nowe możliwości. Nowa Polityka Wschodnia, 1(1), 68–75.

election programs foreign policy Russia Poland Law and Justice внешняя политика

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart