• facebook

Ochrona praw człowieka w kontekście zadań samorządu gminnego [recenzja książki Rola samorządu gminnego w ochronie praw człowieka]

Author: Teresa Astramowicz-Leyk
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5881-2325
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 297-303
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233714
PDF: npw/37/npw3714.pdf

Protection of human rights in the context of the tasks of municipal government

[book review Rola samorządu gminnego w ochronie praw człowieka]

Защита прав человека в контексте задач муниципального управления

[рецензия книги Rola samorządu gminnego w ochronie praw człowieka]

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart