• facebook

Dokąd zmierzasz, Europo? [recenzja książki Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej]

Author: Dominik Boratyn
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2335-7515
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 304-309
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233715
PDF: npw/37/npw3715.pdf

Where are you going, Europe?

[book review Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej]

Куда ты идешь, Европа?

[рецензия книги Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej]

REFERENCES:

  • Bański, J. (2008). Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy. Prace Geograficzne, 218, s. 121–134.
  • Dolińska, K., Makaro, J. (2012). Wielokulturowość Europy środkowo-wschodniej. Kilka metodologicznych uwag o definiowaniu i badaniu zjawiska. Sprawy Narodowościowe, 40, s. 87–101.
  • Dziwak, E., Robak, A., Sielska, Z. (red.). (2021). Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart