• facebook

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Author: Sergiusz Wasiuta
Institution: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3402-963X
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 171-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233809
PDF: npw/38/npw3809.pdf

Europe’s Energy security in the context of Russian invasion on Ukraine

The article presents an objective vision of the causes, content and possible consequences of non-compliance with energy security for the EU or Western democratic countries in connection with Russian imperialism’s aggression against Ukraine as a manifestation of the resurgent colonial Soviet thinking and practice of conquering states and enslaving nations. The concept of energy security has relatively new roots. Intensification of research, attempts at its systemic conceptualization are still ongoing. The author takes a contemporary view of the goals, threats, instruments, and methods of implementation of the policy of energy independence of the EU, diversification of resources and suppliers, and politically assesses the consequences of the still not fully overcome model of supply of raw materials from Russia to the countries of Europe as a hybrid threat. The scientific point of view organically correlates with the civic position, the principles of transatlantic energy security policy and the democratic European vision of contemporary events.

Энергетическая безопасность Европы в контексте российского вторжения в Украину

Данная статья представляет объективное видение причин, содержания и возможных последствий нарушения энергетической безопасности для ЕС и западных демократических стран в связи с агрессией российского империализма против Украины, что является проявлением возрождающегося колониального советского мышления и практики завоевания государств и порабощения народов. Концепция энергетической безопасности имеет относительно новые корни. Продолжаются интенсивные исследования и попытки ее системной концептуализации. Автор представляет современный взгляд на цели, угрозы, инструменты и методы реализации политики энергетической независимости ЕС, диверсификации ресурсов и поставщиков, политически оценивает последствия все еще не до конца преодоленной модели поставок сырья из России в европейские страны как гибридную угрозу. Научная точка зрения органично коррелирует с гражданской позицией, принципами трансатлантической политики энергетической безопасности и демократическим европейским видением современных событий.

REFERENCES:

 • Cherp, A., Jewell, J. (2014, December). The concept of energy security: Beyond the four As. Energy Policy, 75, 415–421.
 • Chester, L. (2010). Conceptualising energy security and making explicit its polysemic nature. Energy Policy, 38(2).
 • “Drug Addiction” – Kuleba Responds to Calls for Northern Stream-2 Launch (2022, 19 sierpnia). Pobrane z: https://www.eurointegration.com.ua/eng/news/2022/08/19/7145227.
 • Energy security. Ensuring the uninterrupted availability of energy sources at an affordable price. Pobrane z: https://www.iea.org/areas-of-work/ensuring-energy-security.
 • Europa może zmniejszyć import gazu z Rosji w ciągu roku o 1/3. IEA wskazuje 10 niezbędnych kroków (2022, 4 marca). Pobrane z: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-agencja-emergii-gaz-ziemny-rosja-unia-europejska-11555.html.
 • Europejski Zielony Ład. „Gotowi na 55” (2022). Pobrane z: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition.
 • Finlandia: Gasgrid: Gazprom wstrzymał dostawy gazu ziemnego (2022, 21 maja). Pobrane z: https://www.wnp.pl/gazownictwo/finlandia-gasgrid-gazprom-wstrzymal-dostawy-gazu-ziemnego,582708.html.
 • Gaz LNG. UE pierwszy raz w historii odebrała więcej surowca z USA niż przez rurociągi z Rosji (2022, 1 lipca). Pobrane z: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-gaz-lng-ue-pierwszy-raz-w-historii-odebrala-wiecej-surowca-z,nId,6129980.
 • Gaz z Rosji stanowi połowę importu do Europy (2014, 22 lipca). Pobrane z: https://www.cire.pl/artykuly/opinie/90490-gaz-z-rosji-stanowi-polowe-importu-do-europy.
 • Gazprom wstrzymał dostawy gazu do kolejnego kraju w UE (2022, 30 lipca). Pobrane z: https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/gazprom-wstrzymal-dostawy-gazu-do-lotwy-5995905.
 • Gazprom wstrzymuje dostawy gazu dla Łotwy (2022, 30 lipca). Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8502151,lotwa-gazprom-wstrzymuje-dostawy-gazu.html.
 • Goldemberg, J. (2001). World energy assessment. Energy and the challenge of sustainability. United Nations, NY.
 • Jóźwiak, V. (2022, 24 czerwca). Gaszenie pożarów. Wyzwania dla piątego rządu Viktora Orbána. Biuletyn PISM, 104 (2523). Pobrane z: https://www.pism.pl/publikacje/gaszenie-pozarow-wyzwania-dla-piatego-rzadu-viktora-orb%C3%A1na.
 • Kardaś, S. (2022, 3 czerwca). Spadek eksportu rosyjskiego gazu do Europy. Analizy OSW.  Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-06-03/spadek-eksportu-rosyjskiego-gazu-do-europy.
 • Kędzierski, M. (2019). Między sankcjami a Nord Stream 2. Nowa Europa Wschodnia, 1(63).
 • Kordas, J. (2019). Stare i nowe gry interesów wokół Nord Stream. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, 9(3).
 • Kubiak, M. (2019). Gra o Nord Stream 2. Nowa Europa Wschodnia, 1(63).
 • Lubell, H. (1961). Security of Supply and Energy Policy in Western Europe. World Politics, 13(3), 400–422.
 • Malinowski, D. (2022, 6 lipca.) Gazprom porzuca Europę, ale Azja może być dla niego pułapką. Pobrane z: https://www.wnp.pl/gazownictwo/gazprom-porzuca-europe-ale-azja-moze-byc-dla-niego-pulapka,599563.html.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D., Hołub, A. (red.). (2018). Social Security. Selected Aspects. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Menkiszak, M. (2022, 22 lipca). Rosja: przygotowania do wojny gazowej. Analizy OSW. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-07-22/rosja-przygotowania-do-wojny-gazowej.
 • Nasr, J., Trevelyan, M., (2022, March 31). Putin tells Europe: Pay in roubles or we’ll cut off your gas, Pobrane z: https://www.reuters.com/business/energy/russia-sets-deadline-rouble-gas-payments-europe-calls-it-blackmail-2022-03-31.
 • Norwegia zwiększy dostawy gazu do UE (2022, 23 czerwca). Pobrane z: https://www.wnp.pl/gazownictwo/norwegia-zwiekszy-dostawy-gazu-do-ue,594913.html.
 • OMV Group (2022). Pobrane z: https://www.omv.com/en/about-us.
 • PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy (2022, 23 czerwca). Pobrane z: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/PE-redukcja-emisja-GHG-12073.html.
 • PGNiG będzie miało więcej gazu z Norwegii jeszcze w tym roku (2022, 12 maja). Pobrane z: https://energia.rp.pl/gaz/art36276911-pgnig-bedzie-mialo-wiecej-gazu-z-norwegii-jeszcze-w-tym-roku.
 • Popławski, K. (2016, 13 września). Litewski rynek energii jest niezależny – rozmowa z  Rokasem Masiulisem. Przegląd Bałtycki. Pobrane z: https://przegladbaltycki.pl/3122,litewski-rynek-energii-niezalezny-rozmowa-rokasem-masiulisem.html.
 • Rosyjski gaz. Gazprom wstrzymał dostawy do Francji (2022, 17 czerwca). Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/rosyjski-gaz-gazprom-wstrzymal-dostawy-do-francji/zgnzmth.
 • Russia not turning off gas taps, buyers have weeks for rouble pay, (2022, 1 kwietnia). Pobrane z: https://www.aljazeera.com/news/2022/4/1/russia-not-turning-off-gas-taps-buyers-have-weeks-for-rouble-pay.
 • Rybak, E. (2014). Energy Community – What Does it Mean for Ukraine?. Pobrane z: https://www.ogel.org/article.asp?key=3457.
 • Sadecki, A. (2022, 21 czerwca). Piąty rząd Orbána: pełnia władzy w cieniu kryzysów. Komentarze OSW, 457. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Komentarze_OSW_457_0.pdf.
 • Sawicki, B. (2022, 13 lipca). Węgry ogłaszają stan wyjątkowy w energetyce. Pobrane z: https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/art36694981-wegry-oglaszaja-stan-wyjatkowy-w-energetyce.
 • Schmitt, B.L. (2022a, 15 czerwca). European Energy Security Post-Russia. Pobrane z: https://cepa.org/european-energy-security-post-russia.
 • Schmitt, B.L. (2022b, 7 czerwca). The United States Commission on Security and Cooperation in Europe Hearing on: “European Energy Security Post-Russia”. Pobrane z: https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/BLS_us_helsinki_commission_eu_energy_testimony_07_Jun_2022_FINAL.pdf.
 • Sovacool, B.K. (2012, 26 June). Energy security: challenges and needs. Wires Energy and Environment, 1(1), 51–59.
 • Surwillo, I., Slakaityte, V. (2022, 17 marca). With energy at play in the Ukraine war, everybody pays, https://www.diis.dk/en/research/with-energy-play-in-the-ukraine-war-everybody -pays.
 • Terminal LNG: gazowa ofensywa Polski (2014, 23 grudnia). Pobrane z: https://www.pb.pl/ terminal-lng-gazowa-ofensywa-polski-778684.
 • Terminale LNG jeszcze w tym roku. Niemcy przyspieszają prace (2022, 5 lipca). Pobrane z: https://www.dw.com/pl/terminale-lng-jeszcze-w-tym-roku-niemcy-przyspieszaj%C4%85-prace/a-62370965.
 • Trusewicz, I. (2022a, 10 lutego). Gazprom strzelił sobie w kolano? Europa importuje gaz LNG na potęgę. Pobrane z: https://energia.rp.pl/gaz/art35673851-gazprom-strzelil-sobie-w-kolano-europa-importuje-gaz-lng-na-potege.
 • Trusewicz, I. (2022b, 1 czerwca). Gazprom wstrzyma dostawy do Niemiec. Na razie jednemu odbiorcy. Pobrane z: https://energia.rp.pl/gaz/art36428091-gazprom-wstrzyma-dostawy-do-niemiec-na-razie-jednemu-odbiorcy.
 • USA dostarczą więcej gazu do Europy (2022, 25 marca). Pobrane z: https://www.dw.com/pl/usa-dostarcz%C4%85-wi%C4%99cej-gazu-do-europy/a-61261699.
 • Wasiuta, S. (2016). Rola NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony infrastruktury energetycznej. Przegląd Geopolityczny, 16.
 • Węgry stawiają na Rosję. Chodzi nie tylko o gaz (2022, 25 lipca). Pobrane z: https://warsawinstitute.org/pl/wegry-stawiaja-na-rosje-chodzi-nie-tylko-o-gaz.
 • What is energy security? Pobrane z: https://www.iea.org/topics/energy-security/whatisenergysecurity.
 • Wilczyński, M. (2015). Gaz ziemny wsparciem dla niskoemisyjnej gospodarki. Warszawa: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Willrich, M. (1976). International Energy Issues and Options. Annual Review of Energy, 1, 743–772.
 • Wintershall Holding GmbH (2022). Pobrane z: https://www.basf.com/global/en/careers/why-join-basf/locations/basf-group-companies/wintershall.html.
 • Глава МЗС Німеччини: за дешевий газ із РФ ми заплатили безпекою і незалежністю (2022, 28 sierpnia). Pobrane z: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/28/7145718.
 • Держдума РФ денонсувала угоду про базування ЧФ РФ в Україні (2014, 31 marca). Pobrane z: https://www.unian.ua/politics/902450-derjduma-rf-denonsuvala-ugodu-pro-bazuvannya-chf-rf-v-ukrajini.html.
 • Енергетична політика – у фокусі зовнішньої політики ЄС (2022, 23 maja). Pobrane z: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/енергетична-політика-–-у-фокусі-зовнішньої-політики-єс_uk?s=232.
 • Павлюк, С., Хорольський, Р. (2015). Співробітництво між Україною та Європейським Союзом у сфері енергоефективності. Київ: ГО „Лабораторія законодавчих ініціатив”. Pobrane z: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/2.pdf.
 • Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Аудиту збитків, понесених внаслідок війни» (2022, lipiec). Pobrane z: https://www.kmu.gov.ua/ storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/audit-of-war-damage.pdf.
 • Савицький, O. (2014). Україна та Енергетичне Співтовариство. Критерії відповідності енергетичної політики України вимогам Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Аналітична доповідь. Київ: Національний Екологічний Центр України. Pobrane z: https://necu.org.ua/wp-content/uploads/EN_COM_analys_V222.pdf.

Russian invasion Europe energy security Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart