• facebook

Spojrzenie na sprawy japońskie [recenzja książki Współczesna Japonia: społeczeństwo, polityka, gospodarka]

Author: Kamil Pietrasik
Institution: Towarzystwo Azji i Pacyfiku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8579-0659
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 326-330
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233817
PDF: npw/38/npw3817.pdf

Japanese affairs up close

[book review Współczesna Japonia: społeczeństwo, polityka, gospodarka]

Японские дела вблизи

[рецензия книги Współczesna Japonia: społeczeństwo, polityka, gospodarka]

REFERENCES:

  • Marszałek-Kawa, J. (red.). (2016). Japonia widziana z polskiej perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Marszałek-Kawa, J. (red.). (2009). Meandry japońskiej polityki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Marszałek-Kawa, J., Dahl, M. (red.). (2018). Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Pietrasik, K. (2022). From Conflict to Conflict. Japanese-American relations 1853–1941 [recenzja książki: Plesiewicz-Świerczyńska I. (2021). Od konfliktu do konfliktu. Relacje japońsko-amerykańskie w latach 1853-1941. Sieradz: Wydawnictwo Glow Book]. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, z. 21, ss. 225–228.
  • Pietrasik, K. (2021). Implikacje pandemii COVID-19 dla saudyjskiego budżetu 2021. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 25, ss. 125–136.
  • Zajączkowski, J. (red). (2022). Współczesna Japonia: Społeczeństwo, polityka, gospodarka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart