• facebook

Polski problem milenium – etap planowanej modernizacji. Badawczym okiem o półwieczu Polski Ludowej [recenzja książki Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej]

Author: Tadeusz Klementewicz
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2101-5060
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 232-237
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233914
PDF: npw/39/npw3914.pdf

Poland’s millennium problem – the stage of planned modernization. With a research eye on the half-century of the Polish People’s Republic [book review Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej]

Польская проблема тысячелетия – этап плановой модернизации. Исследовательский взгляд на полвека Польской Народной Республики [рецензия книги Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej]

REFERENCES:

  • Janik, K. (red.). (2023). Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart