• facebook

Surowce energetyczne postradzieckiej Azji Centralnej: zasoby, produkcja, polityka energetyczna

Author: Robert Kłaczyński
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poland
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 77-95
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017405
PDF: npw/15/npw2017405.pdf

A paper entitled Energy resources of post-soviet Central Asia: reserves, production, energy policy covers topics that refer to production and transport of the petrol and natural gas through the so called “Asian five” states. Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are over-regional leaders in the production of petroleum and natural gas. New natural resources reserves has been also discovered in Tajikistan and Kirgizstan. The post-soviet states of Central Asia are making an effort to raise their shares in the global petrol market however their abilities are limited by the Russian Federation`s position in the global market, corruption and nepotism. Only the overcoming of this negative tendencies might lead to positive change of the perception, as the region countries will be perceived as a key players in the petroleum and natural gas export.

Публикация Энергетическоесырье постсоветской Центральной Азии: ресур- сы, производство, энергетическая политика охватывает своим содержанием проблемы, связанные с производством, транспортировкой нефти и природ- ного газа государствами «азиатской пятерки». Туркменистан, Узбекистан, Казахстан – это надрегиональные лидеры в производстве нефти и природного газа. Новые залежи энергетического сырья открыли также в Киргизии и Таджикистане. Постсоветские страны Средней Азии стараются последо- вательно увеличивать свое участие в глобальном топливном рынке. Их воз- можности однако ограничиваются позицией, которую занимает на мировом рынке топливо Российскую Федерация, низким уровнем безопасности, чрез- мерной коррупцией и непотизмом. Только преодоление этих отрицательных тенденций может привести к позитивным изменениям в восприятии этих государств как ключевых нефтяных экспортеров нефти и природного газа. 

 • Gacek, Ł. (2001). Azja Centralna w polityce energetycznej Chin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Grochmalski, P. (2006). Kazachstan. Studium politologiczne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kaczmarski, M. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kłaczyński, R. (2010). Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego. Rola i  znacznie surowców energetycznych w polityce Kremla. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Łukaszuk, L. (2009). Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienie prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska. Warszawa: Difin.
 • Marciszewska, E. et al. (2002). Bogactwa naturalne i potencjał gospodarczy. W: T. Bodio (red.). Tadżykistan. Historia. Społeczeństwo. Polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mierzejewski, D. (2010). Rosyjski zwrot. Chińskie relacje z Rosją a zapotrzebowanie Państwa Środka na surowce naturalne. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Naruniec, A. (red.). (2004). Kazachstan. Przewodnik dla przedsiębiorców. Warszawa: UNIDO.
 • Naruniec, A. et al. (red.). (2004). Uzbekistan. Przewodnik dla przedsiębiorców. Warszawa: UNIDO.
 • Olcott, M. B. (2007). Eses on Central Asia: How to Understand the Winners and Losers.
 • W: I. Alkihiro, (red.). Eager Eses Fixe od Euroasia, Rusia and Its Neighbors in Crisis (3). Saporo; b.m.w.
 • Piotrkowski, M. A. (2005). Polityka w sektorze gazowo-naftowym. W: T. Bodio (red.). Turkmenistan. Historia. Społeczeństwo. Polityka (588). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wyciszkiewicz, E. (2008). Rosyjska polityka energetyczna w basenie Morza Kaspijskiego.
 • W: E. Wyciszkiewicz (red.). Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postosowieckim (148–149). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Falkowski, M. (2006). Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Fischer, E. (2013). Ropociąg WSTO połączył Syberię z Oceanem Spokojnym. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Jarosiewicz, A. (2013). Chińskie tour de force w Azji Centralnej. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Jarosiewicz, A. (2015). Turkmenistan rozpoczął budowę gazociągu do Pakistanu i Indii. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Jarosiewicz, A. & Strachota, K. (2013) Chiny a Azja Centralna dorobek dwudziestolecia. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Kardaś, Sz. (2015). Rosja rezygnuje z turkmeńskiego gazu. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Pacuła, P. (2007). Interesy Stanów Zjednoczonych w regionie Azji Środkowej. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Starchota, K. (2007). Turkmenistan: nowy prezydent: nowy etap wielkiej gry. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Wołowska, A. (2001). Kaspijska ropa i gaz – realia pod koniec roku 2000. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • CIA–Factbook. (2016, 6 listopada). Kazachstan. Pobrane z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html
 • Kozłowski, K. (2016, 31 października). Polityka Unii Europejskiej wobec Azji Środkowej: analiza realizacji strategii na rzecz nowego partnerstwa z Azją Środkową. Pobrane z: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/KK24.pdf
 • Kuspys, P. (2016, 6 listopada). Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Azji
 • Centralnej. Pobrane z: http://www.psz.l/118-gospodarka/polityka-energetycznaFederacji-Rosyjskiej-w-Azji-Centralnej.html
 • Michajłow, S., Topałow, A., Todorow, W., Зачем бояться китайцев, Pobrane z: https://www.gazeta.ru/business/2014/10/17/6264369.shtml
 • WNP. (2016, 31 października). Najdłuższy gazociąg na świecie już działa. Pobrane z:  http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/najdluzszy-na-swiecie-gazociag-juz-dziala,16702,1
 • Pet. (2016, 6 listopada). Petrochemical, Chemical, Oil and Gas Working Group, European Business in China. Position Paper 2004, China–Britain Business Council. Pobrane z: http://www.cbbc.org/members/documetns/PETROCHEMICAL-eng.pdf

Gas petroleum transfer Central Asia energy policies the Russian Federation

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart