• facebook

Polityka Rosji a bezpieczeństwo państw Europy Wschodniej po 1991 roku

Author: Andrzej Furier
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-25
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw20181601
PDF: npw/16/npw2018101.pdf

The paper Politics of Russia and security of Eastern Europe after 1991 examines the impact of policy on Russia after 1991, the safety of Eastern Europe. The author focused on activities of Russia to Ukraine and the Caucasus at the beginning of the 21st century. In that time is the activation of Western policy in the region. NATO turns out logistical support of the region’s States in the reconstruction and modernization of the armed forces. Russia’s response to the aggressive military action, the effect of which was the war with Georgia in 2008 and annexation of Crimea in 2014. It takes place now hybrid warfare with the Alliance and consolidated at the same countries such as Ukraine. The escalation of the aggressive actions of Russia threatens regional and delay the integration of Eastern European States with the European Union.

Статья исследует влияние политики России после 1991 года на безопасность Восточной Европы. Автор сосредоточен на деятельности России в Украине и на Кавказе в начале XXI века и активации западной политики в регионе. НАТО оказывает материально-техническую поддержку государствoм реги- она в реконструкции и модернизации вооруженных сил. Российский ответ агрессивные военные действия – войны с Грузией в 2008 году, аннексия Кры- ма в 2014 году и войнa в Сирии. Эскалация агрессивных действий России угрожает безопасности региональной и интеграции государств Восточной Европы с Европейским Союзом.

References:

 • Bielawska, A. (2010). Stosunki polsko-niemieckie na tle budowy Gazociągu Północnego (2005–2009). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 119–149.
 • Bieleń, S. (2006). Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Aspra.
 • Cherwonnaya, S. (1994). Conflict in the Caucasus. Georgia, Abkhazia and the Russian Shadow. London: Gothic Image Publications.
 • Dmochowski, T. (2014). Radzieckie/rosyjskie dostawy broni i uzbrojenia konwencjonalnego do Syrii w latach 1955–2012 – podejście ilościowe. Nowa Polityka Wschodnia, 2(7), 75–102.
 • Figura, M. (2015). Od kryzysu do kryzysu. Ukraina w latach 1991–2014. W: G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa (red.), Rewolucja w imię godności – Ukraiński Euromajdan 2013–2014. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Furier, A. (2003). Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991–2000. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Furier, A. (2015). Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki. Szczecin: Wydawnictwo Minerwa.
 • Furier, A. (2011). O potrzebie prowadzenia badań wschodnich w Szczecinie. Przegląd Zachodniopomorski, 2, 173–188.
 • Furier, A. (1999). Rosja a wojna w Jugosławii. Życie i Myśl, XLVI, 2(442), 84–88.
 • Furier, A. (2008). The Status of The Caspian Sea and the Policy of the Caspian Sea Region’s States. Studia Maritima, XXI, 91–112.
 • Furier, A. (red.). (2017). Ukraina – czas przemian po rewolucji godności. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 • Giełżyński, W. (1996). Wielka gra o wielu niewiadomych. Eurazja, 1, 5–13.
 • Grochmalski, P. (1999). Czeczenia. Rys prawdziwy. Wrocław: Wydawnictwo Alta 2.
 • Karolak-Michalska, M. (2017). Rola mniejszości rosyjskiej na Ukrainie w polityce Federacji Rosyjskiej. W: A. Furier (red.), Ukraina – czas przemian po rewolucji godności. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 • Kozłowski, Cz.S. (2017). Zwrot ku Azji – wizja i strategia polityki Federacji Rosyjskiej. Nowa Polityka Wschodnia, 1(12), 60–78.
 • Kuczma, L. (2004). Ukraina to nie Rosja. Kraków: Wydawnictwo „Platan”.
 • Menkiszak, M. (2011). Aktywność zagraniczna Rosji w sferze energii nuklearnej. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Nocko, J. (2007). Polityka Federacji Rosyjskiej wobec konfliktu jugosłowiańskiego w latach 1992–2002. Wschodnioznawstwo, 1, 295–316.
 • Olszański, T.A. (2017). Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy. Wymiary transformacji. Prace OSW, 64, 105–115.
 • Oskolok, V. (2011). Wojny gazowe – dyplomacja rosyjska XXI wieku w kontekście geopolityki. Skutki i znaczenie dla stron konfliktów. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 31, 186–205.
 • Paszyc, E., Wiśniewska, I. (2002). Wielki biznes w rosyjskiej gospodarce i polityce za rządów Putina. Prace OSW, 5.
 • Romańczuk, M. (2017). Ukraina jako obszar rywalizacji międzynarodowej po roku 1991. W: A. Furier (red.), Ukraina – czas przemian po rewolucji godności. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 • Stępień-Kuczyńska, A. (2008). Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko- -unijnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Świeżak, P. (2013). Unia Celna – między mirażem „wschodniej Unii Europejskiej” a widmem „nowego ZSRR”. Bezpieczeństwo Narodowe, IV, 28, 7–32.
 • Szeptycki, A. (2017). Ukraina wobec Rosji: trudna droga ku niezależności. W: A. Furier (red.), Ukraina – czas przemian po rewolucji godności. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 • Sziszelina, L.M. (2017). Rossija i Centralnaja Jewropa: mietamorfozy otnoszenij na fonie transformacii i gobalnogo kruzisa. Nowa Polityka Wschodnia, 1(12), 13–26.
 • Wierzbicki, A. (2011). Rosja. Etniczność i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Aspra.
 • Zdanowski, J. (2010). Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Russia security foreign policy war Eastern Europe

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart