• facebook

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych”, Toruń, 22–23 marca 2018 roku

Author: Tomasz Sińczak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 145-150
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw20181610
PDF: npw/16/npw2018110.pdf

REPORT

Other titles:

Report from the 1st International Scientific Conference “Islamic World in the Perspective of Arabian and Political Science Research”, Toruń, March 22–23, 2018

Отчет o 1-й Mеждународной научной конференции «Исламский мир в перспективе исследований арабистики и политологии», Торунь, 22–23 марта 2018 года

report

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart