• facebook

Hamburger Hill – nieoczekiwana bitwa w Dolinie A Shau [recenzja książki Hamburger Hill 1969]

Author: Arkadiusz Krawcewicz
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 167-172
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw20181613
PDF: npw/16/npw2018113.pdf

REVIEW

Other titles:

Hamburger Hill – Unexpected Battle in A Shau Valley

[review of the book Hamburger Hill 1969]

Гамбургер Хилл – неожиданная битва в Долине A Шау

[рецензия книги Hamburger Hill 1969]

References:

  • Benken, P. (2010). Ofensywa Tet 1968. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
  • Benken, P. (2011). Ap Bac. Warszawa: Wydawnictwo Tetragon.
  • Benken, P. (2012). Ofensywa Wielkanocna 1972: kulminacyjny punkt wojny wietnamskiej. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon.
  • Benken, P. (2014). Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej.
  • Benken, P. (2016). Hamburger Hill 1969. Warszawa: Wydawnictwo Tetragon.
  • Mattei R. de. (2012). Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana. Ząbki: Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683.

Review

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart