• facebook

Białoruś w stosunkach międzynarodowych [recenzja książki Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie]

Author: Julia Kołodziejska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 153-159
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181711
PDF: npw/17/npw1711.pdf

Belarus in international relations [book review The role and importance of the Republic of Belarus in Contemporary Europe]

Беларусь в международных отношениях [рецензия книги Роль и значение Республики Беларусь в современной Европе]

REVIEW

BIBLIOGRAFIA:

  • Tymanowski, J. (2017). Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ss. 245.

book review

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart