• facebook

Wielowymiarowość współczesnej wojny – starcie hegemona z odradzającym się państwem. Rosja versus Ukraina [recenzja książki Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie]

Author: Adam Hołub
Institution: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 161-168
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181712
PDF: npw/17/npw1712.pdf

The multidimensionality of the modern war – the hegemon’s clash with a rebirthing state [book review Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie]

Многомерность современной войны – столкновение гегемонa с возрождающимся государством [рецензия книги Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie]

REVIEW

BIBLIOGRAFIA:

book review

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart