• facebook

Forum straconych szans – XIII Forum Historyków Wojskowości „O powinnościach żołnierskich” Gdynia-Rozewie, 21–24 września 2016 roku

Author: Maciej Franz
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 166-181
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017309
PDF: npw/14/npw2017309.pdf

Sprawozdanie

  • Drzewiecki, A. (red.). (2016a). O powinnościach żołnierskich, t. 1, Na fundamencie historii i tradycji. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V.
  • Drzewiecki, A. (red.). (2016b). O powinnościach żołnierskich, t. 3, Na krętych drogach żołnierskich losów. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V.
  • Kardas, M. (red.). (2016). O powinnościach żołnierskich, t. 2, Tym, co polskość zachowali i o nią walczyli. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V.
  • Krzywiec, B. (2016). Jak należy traktować w Polsce sprawę marynarki wojennej. Oświęcim (reprint pracy Wilno, 1929).
  • Kutrzeba, S. (2016). Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku. Oświęcim (reprint pracy Kraków: Polska Akad. Umiejętności, 1937).

Raport

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart