• facebook

Im bliżej Azji, tym bliżej wyzwań dla bezpieczeństwa [recenzja książki Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa]

Author: Katarzyna Skiert - Andrzejuk
Institution: Uniwersytet Warszawski, Poland
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 185-189
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017311
PDF: npw/14/npw2017311.pdf

We współczesnym świecie nowym centrum gospodarczym, politycznym, kulturalnym i militarnym staje się Azja. Wiek XXI nazywany jest wiekiem „azjocentrycznym”. Powoli kończy się trwająca do tej pory międzynarodowa supremacja państw „zachodnich” oraz Stanów Zjednoczonych. Dynamiczny rozwój gospodarczy państw azjatyckich otworzył „okno na Wschód” dla państw „zachodnich” i rozpoczął nową rozgrywkę polityczno-gospodarczą na arenie międzynarodowej. Wielowymiarowość Azji powoduje, że wszystkie państwa stają przed wieloma wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i zmuszane są do podjęcia intensywnych działań w tej sferze.

Recenzja

  • Gacek, Ł., Kwieciński, R., Trojnar, E. (2017). Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Review Process

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart