• facebook

Postawy Polaków wobec przemocy w polityce [recenzja książki Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych]

Author: Wojciech Mincewicz
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 177-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181812
PDF: npw/18/npw1812.pdf

Attitudes of Poles towards violence in politics [book review Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych]

Отношение поляков к насилию в политике [рецензия книги Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych]

BIBLIOGRAFIA:

  • Mider, D. (2017). Polacy wobec przemocy politycznej: studium typów postaw i ocen moralnych. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

recenzja Review

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart