• facebook

Russian direction in the paradiplomacy of Polish local governments

Author: Wojciech Tomasz Modzelewski
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 109-120
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017107
PDF: npw/12/npw2017107.pdf

Foreign activity (paradiplomacy) of local governments is one of the elements of Polish foreign policy and plays a special, positive role in the process of Polish integration with the European Union. This paper presents the results of the investigations concerning foreign activity of Polish local and regional governments with Russia. In particular, there is intensive cooperation with the Kaliningrad region, the only region bordering Poland and refers to the neighboring provinces of Warmia and Mazury and Pomorskie. Studies have shown, however, that 11 out of the 16 Polish provinces signed agreements with other regions of Russia and only 2 have no cooperation.

Зарубежная активность (парадипломатия) местного самоуправления один из элементов внешней политики Польши и один из аспектов современных международных отношений, осуществляемых негосударственными субъектами, на их самом низком уровне. В статье представлены результаты деятельности зарубежных польских органов местного самоуправления с партнерами из России. Особенно интенсивное сотрудничество происходит здесь с Калининградской областью, единственным граничащим с Польшей регионом Российской Федерации и касается, главным образом, соседующих воеводств, т. е. Варминско-мазурского и Поморского. Исследования показали, что, на региональном уровне, 14 воеводств установили более или менее интенсивные контакты с российскими регионами, а только 2 не ведут в настоящее время никакого сотрудничества на российском направлении.

 

 

 • Aldecoa F., Keating M. (eds.) (1999). Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of Subnational Governments (Cass Series in Regional & Federal Studies). London: Frank Cass & Co.
 • Chełminiak M., Kotowicz W., Modzelewski W.T., Żukowski A. (2012). Stan demokracji lokalnej na pograniczu polsko-rosyjskim i jego implikacje dla współpracy transgranicznej – raport. Olsztyn: INP UWM.
 • Duchacek I.D. (1990). Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations. In: H.J. Michelmann, P. Soldatos (eds.), Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units. Oxford: Clarendon Press.
 • Fuksiewicz A., Łada A., Wenerski Ł. (2012). Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań. Warszawa: ISP.
 • Kuznetsov A.S. (2015). Theory and Practice of Paradiplomacy. Subnational governments in international affairs. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Łuszczuk M. (2013). Zastosowanie pojęcia „paradyplomacja” w świetle ewolucji badań dyplomacji niesuwerennej. W: B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji. Lublin: UMCS.
 • Malendowski W., Ratajczak M. (2000). Euroregiony. Polski krok do integracji. Wrocław: Atla 2.
 • Modzelewski W.T. (2004). Euroregional Cooperation between the borderland regions of Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation. In: T. Palmowski (ed.), The Framework of Regional Development in Cross-border Areas of North–Eastern Poland and The Kaliningrad Oblast. Gdynia–Pelplin: Bernardinum.
 • Modzelewski W.T. (2014a). Priorytety współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych regionów Polski Wschodniej. Europa Regionum, 19.
 • Modzelewski W. T. (2014b). Сотрудничество в рамках еврорегионов – польский опыт. B: Э.С. Круглова (ред.), Актуальные вопросы государственного и муниципального управления. Сборник статей. Калининград: Балтийский институт экономики и финансов.
 • Modzelewski W.T. (2015a). Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica, 32.
 • Modzelewski W.T. (2015b). От закрытия к сотрудничеству – эволюция границы и пограничья Польши с Калининградской областью Российской Федерации. W: T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, M. Nowak-Palausz (eds.),
 • Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Paczyńska K., Stachowiak A., Porawski A., Leki H. (red.) (2009). Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik. Poznań: Związek Miast Polskich.
 • Skorupska A. (2005). Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego na podstawie badań. W: Skorupska A. (red.), Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego – Raporty. Warszawa: PISM.
 • Skorupska A. (2013). Współpraca międzynarodowa polskich samorządów terytorialnych. Sprawy Międzynarodowe, 4.
 • Skorupska A. (2015). Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Warszawa: PISM.
 • Soldatos P. (1990). An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors. In: H.J. Michelmann, P. Soldatos (eds.), Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units. Oxford: Clarendon Press.
 • Soldatos P. (1993). Cascading Subnational Paradiplomacy in an Interdependent and Transnational World. In: D. Brown, E. Fry (eds.), States and Provinces in the International Political Economy. Berkeley: Institute of Governmental Studies Press.
 • Soldatos P., Michelmann H. (1992). Subnational Units. Paradiplomacy in the context of European Integration. Journal of European Integration, 15.
 • Toszek B. (2010). Paradyplomacja regionalna w obszarze południowego Bałtyku na przykładzie stosunków transgranicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1.
 • Żelazo A. (2001). Samorząd gminny w stosunkach międzynarodowych. Pierwsze przybliżenie. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1 (2).
 • Żelazo A. (2002). Współpraca międzynarodowa gmin przygranicznych. In: Stemplowski  R., Żelazo A. (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku– Raporty. Warszawa: PISM.

partnership agreements with Russian local governments priorities for international cooperation paradiplomacy

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart