• facebook

Sprawozdanie z seminarium NPW „Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście Ustawy 2.0”, Toruń, 7–9 września 2018 roku

Author: Patrycja Rutkowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9660-9528
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 175-177
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181909
PDF: npw/19/npw1909.pdf

Report from the NPW Seminar “Changes in higher education in Central-East Europe in the context of the ‘Bill 2.0’”, Toruń, June 7–9, 2018

Отчет о семинаре NPW „Изменения в высшем образовании в Центрально-Восточной Европе в контексте Закона 2.0”, Торунь, 7–9 июня 2018 г.

SPRAWOZDANIE

sprawozdanie report

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart