• facebook

Wizerunek muzułmanina psycho- i socjopaty

Author: Joanna Baum
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9794-3114
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 139-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192011
PDF: npw/20/npw2011.pdf

The picture of Muslim – psycho- and sociopath

Образ мусульманина – психо- и социопата

RECENZJA

BIBLIOGRAFIA:

  • Hamidullah, M. (1981). Introduction to Islam. Lagos: Islamic Publications Bureau.
  • Jameelah, M. (1971). Islam and Orientalism. Lahore: Mohammad Yusuf Khan.
  • Kaczmarek, J. (1999). Problemy współczesnego świata. Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski. Wrocław: ALTA2.
  • Kłodowski, P. (2003). O pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Ideologiczny spór między moder­nistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku. Warszawa: Dialog.
  • Kokoć, D. (2010). Wpływ spuścizny filozofii greckiej na kulturę islamu. Przegląd Reli­gioznawczy, 4(238), 131–140.
  • Reactions to the Death of Osama bin Laden. (2018). Pobrane z: https://en.wikipedia.org/wiki/Reactions_to_the_death_of_Osama_bin_Laden.
  • Zasuń, A. (2018). Between Fear and Aggression. Islamic Fundamentalism in the Perspective of Classical Psychological Studies. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart