• facebook

O Gorbaczowie wszystko na temat [recenzja książki Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki]

Author: Andrzej Chodubski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 172-176
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017111
PDF: npw/12/npw2017111.pdf

W poznawaniu współczesnej rzeczywistości międzynarodowej szczególnie nośne są przemiany ustrojowe dokonujące się w Rosji, a w tym procesy zapoczątkowane w 1985 r. określane mianem pieriestrojki, których architektem politycznym był Michaił Gorbaczow (ur. 1931 r.). W prezentowanej monografii z dużą starannością prezentuje się złożone procesy odchodzenia od rzeczywistości politycznej budowanej przez prawie 70 lat w Związku Radzieckim do nowego ładu ustrojowego, postrzeganego przez pryzmat biografii politycznej Michaiła Gorbaczowa jako jego budowniczego. We wstępie do monografii podkreśla się, że niełatwo poddać ocenie reformy przeprowadzone w tak ogromnym i zróżnicowanym państwie. Niejednoznaczne są też opinie o ich autorze, który przez swoich współobywateli jest często dyskredytowany, a za granicą jest doceniany i wyróżniany.

Recenzja

  • Stępień-Kuczyńska, A. (2016). Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Review Process

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart