• facebook

Prawa człowieka w Azji – rzeczywistość czy utopia? [recenzja książki Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne]

Author: Tomasz Lachowski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 176-181
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017112
PDF: npw/12/npw2017112.pdf

Prawa człowieka wciąż pozostają wdzięcznym tematem badawczym nie tylko dla prawników, ale też politologów, filozofów czy specjalistów stosunków międzynarodowych. Należy jednak zauważyć, że naukowa refleksja nad wizją funkcjonowania i ochrony praw człowieka w Azji ani ilościowo, ani jakościowo nie dorównuje analizie tej problematyki w kontekście europejskim, międzyamerykańskim czy nawet afrykańskim, dostępnej w polskim dyskursie akademickim. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem regionalnego systemu ochrony praw człowieka na kontynencie azjatyckim (zwłaszcza w rozumieniu zbliżonym do systemów Rady Europy, Organizacji Państw Amerykańskich lub Unii Afrykańskiej), a także z zasadniczą odmiennością kulturową od świata euroatlantyckiego, ale i bogatym wewnętrznym zróżnicowaniem państw Azji, co z pewnością nie ułatwia prowadzenia kompleksowych badań.

Recenzja

  • Gawlikowski, K. (1998). Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. Azja-Pacyfik, 1(1), 17–40.
  • Holy, K. (2011). Alternatywne mechanizmy rozliczania zbrodni na przykładzie Timoru Wschodniego. Wojskowy Przegląd Prawniczy, 84(3), 2–16.

Review Process

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart