• facebook

Uwarunkowania instytucjonalno-prawne wyborów samorządowych na Ukrainie w 2015 roku

Author: Liana Hurska-Kowalczyk
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8989
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 40-57
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192104
PDF: npw/21/npw2104.pdf

Institutional and legal conditions of local elections in Ukraine in 2015

In this article the author analyzes the institutional and legal conditions of local “government” elections in Ukraine in 2015. Special attention is given to the determinants of formal elections to local government bodies. Indicates the specific nature of the local elections in 2015 (up today). The local elections in Ukraine in 2015 were held under the conditions of reforming local self-government. The main goal of the reform is the socalled decentralization. Local government reforms ensure the creation of associations of territorial communities of villages (cities, settlements). For the first time in the elections they took part association of territorial communities. In addition, the Ukrainian authorities have failed to conduct elections on the entire territory of the country. No votes were cast in Autonomous Republic of Crimea, due to the annexation of the peninsula by the Russian Federation in 2014. Elections to local self-government bodies were also not carried out in part of the Donetsk and Luhansk regions, due to the ongoing armed conflict in Donbass since 2014.

Институционально-правовые условия выборов в местные органы власти в Украине в 2015 году

В статье автор анализирует институциональные и правовые условия выборов в местные органы власти в Украине в 2015 году. Особое внимание уделяется нормативно-правовой основе выборов в органы местного самоуправления. Была показана специфика выборов в местные органы власти в 2015 году. Выборы в мест- ные органы власти в Украине в 2015 году проходили в условиях реформирования местного самоуправления. Основной целью реформы является так называемая децентрализация. Реформы местного самоуправления обеспечивают создание объединений территориальных общин сел (городов, поселков). Впервые в выборах приняли участие объединения территориальных общин. Кроме того, украинские власти не смогли провести выборы на всей территории страны. В Автономной Республике Крым не было отдано ни одного голоса из-за аннексии полуострова Российской Федерацией в 2014 году. Выборы в органы местного самоуправления также не проводились на части территории Донецкой и Луганской областей из-за продолжающегося с 2014 года вооруженного конфликта в Донбассе.

BIBLIOGRAFIA:

 • Łazor, O. (2010). Kształtowanie się samorządu terytorialnego na Ukrainie. W: A. An­toszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk (red.). Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty (129–141). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Olszański, T.A. (2014, 18 kwietnia). Ukraina: suwerenna decentralizacja czy niesuwe­renny federalizm? Komentarze OSW. 2014, 134. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_134.pdf.
 • Święcicki, M. (2014, 27 czerwca). Reforma samorządowa na Ukrainie: decentrali­zacja, nie federalizacja. Pobrane z: https://liberte.pl/reforma-samorzadowa-na-ukrainie-decentralizacja-nie-federalizacja.
 • Журавель, Ю. (2007). Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Київ: Інститут Законодавства Верховної Ради України.
 • Закон України Про місцеві вибори. (2015, 14 lipca). Відомості Верховної Ради, 37–38, poz. 366. Pobrane z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/595-19.
 • Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. (2015, 4 września). Відомості Верховної Ради, 37–38, poz. 371. Pobrane z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-19.
 • Закон України Про добровільне об’єднання територіальних громад. (2015, 5 luty). Відомості Верховної Ради, 13, poz. 91. Pobrane z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19/paran88#n88.
 • Закон України Про місцеве самоврядування в Україні. (1997, 21 maja). Відомості Верховної Ради України, 24, poz. 170. Pobrane z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
 • Кабінет Міністрів України. (2014, 1 kwietnia). Розпорядження від 1 квітня 2014 р. nr 333-р Київ. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Pobrane z: ht­tps://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 • Комітет Виборців України. (2015, 20 listopada). КВУ проаналізував результати партій на місцевих виборах 25 жовтня. Pobrane z: http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug.
 • Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із законом nr 2222-IV від 8.12.2004, ВВР 2005, 2, 44. (2006). Харків: Фоліо.
 • Кушніренко, О., Кичун, В. (2008). Територіальний устрій України. W: В. Колісник, Ю. Барабаш (red.). Конституційне право України. Харків. Pobrane z: http://uristin­fo.net/2010-12-18-14-34-28/269-konstitutsijne-pravo-ukrayini-kolisnik-barabash/8646-rozdil-21-teritorialnij-ustrij-ukrayini.html?start=2.
 • Корреспондент.net. (2015, 26 października). Майже 13,8 мільйона українців взяли участь у місцевих виборах – ЦВК. Pobrane z: http://ua.korrespondent.net/ukra­ine/politics/3580821-maizhe-138-miliona-ukraintsiv-vzialy-uchast-u-mistsevyk­h-vyborakh-tsvk.
 • Макаров, Г., Каплан, Ю. (2015). Місцеві вибори 2015 р.: проблеми організації, підсумки, тенденції. Київ: НІСД. Pobrane z: http://www.niss.gov.ua/content/ar­ticles/files/vuboru-f2365.pdf.
 • Міжнародний Центр Перспективних Досліджень. (b.d.) Суть реформи органів міс­цевого самоврядування (децентралізації). Pobrane z: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/verstka_decentralizaciya.pdf.
 • Місія зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ Підсумковий звіт. (2016, 19 lutego). Україна. Місцеві вибори 25 жовтня та 15 листопада 2015 року. Pobrane z: http://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/223811?download=true.
 • Моніторингово-аналітична група CIFRA. (b.d.) Нові «старі» обличчя місцевих рад: зрада чи перемога? Pobrane z: http://cifragroup.org/?page_id=1792.
 • Остапець, Ю. Манайло-Приходько, Р. (2016). Вплив місцевих виборів 2015 р. на еволюцію партійної системи України та структуровання регіонального партійного простору (на прикладі Закарпатської області). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні Студії, 8, 63–74.
 • Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. (2015, 17 marca). Відомості Верховної Ради, 21, poz. 142. Pobrane z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/252-viii.
 • Радь, Т. (2015, 20 listopada). Імперативний мандат: механізм відкликання депута­та за народною ініціативою. Pobrane z: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/11/20/7089469.
 • Результати місцевих виборів-2015. Найбільше втратила Самопоміч, додали Свобода й Опоблок. Висновки і прогоноз (+ІНФОГРАФІКА). (2015). Pobrane z: http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63067/Rezultaty_miscevyh_vyboriv2015_Najbilshe_vtratyla_Samopomich_.
 • Руснак, Б. (2011). Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика. Одеса: Одеська обласна організації ВГО „Комітет виборців України”.
 • Соцiологічна група „Рейтинг”. (2015, 9 listopada). Аналіз результатів місцевих виборів 2015: динаміка електоральний симпатій в регіонах. Pobrane z: http://www.prostir.ua/?news=analiz-rezultativ-mistsevyh-vyboriv-2015-dynamika-elektoralnyj-sympatij-v-rehionah.
 • Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку „Україна – 2020”. (2015, 12 stycznia). Pobrane z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10.
 • Червоненко, В. (2015, 15 listopada). Які партії контролюватимуть мерів об­ласних центрів. Pobrane z: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/11/151119_mayors_big_cities_vc.
 • Центральна Виборча Комісія. (2015). Вибори депутатів Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року. Pobrane z: http://www.cvk.gov.ua/vm_2015/.

Ukraine local government local elections reform decentralization Украина местное самоуправление

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart