• facebook

Wybrane formy współpracy międzynarodowej w polityce rozwoju miasta Gdynia

Author: Marek Łucyk
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 103-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192108
PDF: npw/21/npw2108.pdf

Selected forms of international cooperation in the development policy of the City of Gdynia

The article describes several forms of international cooperation in Gdynia. It shows its influence on the development and promotion of the city in last years.

Избранные формы международного сотрудничества в политике развития города Гдыня

В статье рассматриваются отдельные формы международного сотрудничества города Гдыня. Показано их влияние на развитие и продвижение города в последние годы.

BIBLIOGRAFIA:

  • Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. 2006, nr 54, poz. 1107.
  • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 paź­dziernika 1985 roku, Dz.U. 1994, nr 124, poz. 667.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
  • Sprawozdania Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą Miasta Gdyni z lat 2002–2019.
  • Dolat, I.S. (red.). (1998). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Idziak, W. (2002). „Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy Malechowo”.
  • Malarski, S. (2004). Marketing i promocja miast jako jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego. W: J. Słodczyk (red.). Rozwój miast i zarządzanie gospo­darką miejską. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

city local government foreign cooperation relationships of cities city development город местное самоуправление

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart