• facebook

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka a sztuka. Instytucje – Twórcy – Działania”, Zielona Góra, 28–29 marca 2019 roku

Author: Łukasz Młyńczyk
Institution: Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0606-2483
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 178-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192113
PDF: npw/21/npw2113.pdf

Report from the National Scientific Conference “Politics and art. Institutions - Creators – Activities”, Zielona Góra, March 28–29, 2019

Отчет с о Всепольской научной конференции «Политика и искусство. Учреждения – Создатели – Деятельность», Зелёна-Гура, 28–29 марта 2019 года

RECENZJA

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart